Teaniini tieteen piinapenkissä

Mikä ihmeen teaniini? Taasko joku uusi höpö rohto, vaiko varteenotettava lisä terveysintoilijan työkalupakkiin? Otetaan asiasta selvää: Ensin pieni esittely ja sitten tieteen piinapenkki.

Teaniini (toiselta nimeltään L-teaniini tai 5-N-etyyli-L-glutamiini) on aminohappo, joka on alun perin löydetty ja eristetty vihreästä teestä. Teaniinia ei pidä sekoittaa teiiniin, joka on teen sisältämästä kofeiinista käytetty nimitys. Teaniinilla väitetään olevan mm.
• rauhoittava
• kognitiota parantava
• stressiä vähentävä ja
• unen laatua parantava vaikutus.

Teaniini lääketieteellisessä tietokannassa

Lääketieteellinen tietokanta Pubmed löytää 202 kpl tieteellisiä artikkeleita hakusanalla L-theanine. Tutkimukset ajoittuvat aikavälille 1992–2019, joten tieto on tuoretta. Pubmedin suodattimia käyttämällä näistä 33 kpl on ihmisille tehtyjä kliinisiä tutkimuksia ja 37 kpl kirjallisuuskatsauksia.

Otetaan ensin yleiskatsaus 33:een kliiniseen tutkimukseen: 14:ssä kliinisessä tutkimuksessa on verrattu puhdasta L-teaniinia plaseboon, muissa tutkimuksissa on tutkittu L-teaniinia yhdessä muiden vaikuttavien aineiden, esim. kofeiinin, kanssa. Tutkimukset ovat pääosin pieniä ja keskisuuria 10–100 henkilön plasebokontrolloituja ja satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia.

Tieteellisiä tutkimuksia julkaisevien lehtien tasoa vertaillaan nk. vaikuttavuuskertoimen avulla. L-teaniini-tutkimuksia julkaisseet lehdet ovat tasokkaita vaikuttavuuskertoimen 2–6 julkaisuja. Yhtään heikkotasoista alle 1 vaikuttavuuskertoimen julkaisua ei haaviimme sattunut.

Piinapenkki kiinnittää erityishuomion kysymykseen: Mitä on tutkittu ja kenellä? Tässä yhteydessä paketti hieman hajoaa. Löytyy mm.
1) vastustuskykyä huippu-urheilijoilla
2) kognitiota masentuneilla aikuisilla
3) huomiokykyä terveillä miehillä
4) unenlaatua ADHD:sta kärsivillä pojilla
5) levottomuutta skitsofreenikoilla.

Teaniinista näyttäisi olevan moneksi, mutta piinapenkille tämä aiheuttaa haasteita: ensinnäkin arviointi menee haastavaksi perusterveen terveysintoilijan kannalta ja toiseksi pienten ja keskisuurten kliinisten tutkimusten tulosten yhdistely suuriksi meta-analyyseiksi ja systemaattisiksi katsauksiksi menee myös vaikeaksi. Hyvä puoli toki on se, että useissa klinikoissa ja erilaisissa koehenkilöissä marinoituneen teaniinin turvallisuus näyttää taatulta.

L-teaniini parantaa unen laatua ja ehkäisee yöllisiä heräämisiä.

Teaniinin vaikutus ja haittavaikutukset

Piinapenkki ottaa härkää sarvista ja yrittää arvioida L-teaniinin käyttökelpoisuutta peruskuluttajan kannalta. L-teaniini on turvallinen [1] ja luonnollinen aminohappo, jolla on rauhoittava [1–3], unen laatua parantava [3, 4] ja stressiä vähentävä vaikutus [2, 5].

L-teaniini parantaa unen laatua ja ehkäisee yöllisiä heräämisiä. L-teaniinin plasmapitoisuuden huippu veressä saavutetaan noin yhden tunnin kohdalla. [6] Tämän jälkeen L-teaniini läpäisee veri-aivoesteen ja vaikuttaa aivoissa esim. serotoniinia, dopamiinia ja gamma-aminovoihappoa sääteleviin reseptoreihin rauhoittaen ja parantaen unen laatua. [2] Aivoissa L-teaniini saavuttaa maksimipitoisuutensa vasta viiden tunnin kohdalla. [7] Lopulta L-teaniini metaboloituu tehokkaasti virtsaan. [8] L-teaniini ei ole sedatiivi, joten se ei aiheuta väsymystä eikä tokkuraisuutta. [1]

Teaniini ja uni

Kaksoissokkotutkimuksessa L-teaniinia saaneiden terveiden miesten unen tehokkuus liikeaktivointirekisteröinnillä lisääntyi ja nukahtamisen jälkeinen hereilläoloaika väheni (kuva 1). [4]

Kuva 1. L-teaniinin vaikutus unen laatuun
a) Unen tehokkuus liikeaktivointirekisteröinnillä
b) Yöllisten heräilyjen määrä. [4]


Kuvan 1 tutkimus on pieni, 22 koehenkilöä, mutta yleisesti ottaen tehoa arvioidaan jo tämän suuruisilla otoksilla. Tutkimus on asianmukaisesti satunnaistettu ja plasebo kontrolloitu. Tuloksen merkitsevyyttä arvioidaan tilastollisella p-arvolla. Jos p-arvo on 0,05 tai suurempi, tulos ei ole merkitsevä. Niin kuin tässäkin tapauksessa, kun p-arvo on alle 0,05, on tapana puhua tuloksesta tilastollisesti ”melkein merkitsevänä”. Tulos alle 0,01 olisi ”merkitsevä” ja alle 0,001 ”erittäin merkitsevä”. Palkkien päällä olevat viivat kuvaavat tilastollista virhe mahdollisuutta. Näin ollen, jos vasemmanpuoleisen palkin virheet olisivat maksimissaan ja oikean puoleisen minimissään, olisi palkkien välillä edelleen selkeästi havaittava ero.

Teaniini ja stressi

Elimistön stressireaktio on lyhytkestoisena hyödyllinen, koska se lisää hetkellisesti voimavarojamme voimakasta ponnistelua vaativissa tilanteissa. Pitkittyessään stressi kuitenkin uuvuttaa meidät, sillä jatkuvassa hälytystilassa eläminen muuttaa unen rakennetta ja kuluttaa voimavaramme loppuun [9]. L-teaniinin on useissa tutkimuksissa osoitettu vähentävän stressiä. [2, 5] Esimerkiksi:
• sydämen syke laski [2]
• stressi markkeri IgA :n pitoisuus laski [2]
• rentoutumista kuvaavien aivojen alfa aaltojen määrä kasvoi [5] L-teaniinia saaneiden koehenkilöiden keskuudessa.

Jos kärsit esim. satunnaisesta stressistä tai heräilet aamuyöllä, kannattanee testata L-teaniinia.
Jos kärsit esim. satunnaisesta stressistä tai heräilet aamuyöllä, kannattanee testata L-teaniinia.

Onko teaniinista yhteenvetoja?

Katsotaanpa vielä, löytyisikö L-teaniinille peruskuluttajan kannalta käyttökelpoisia meta-analyyseja tai systemaattisia katsauksia. Yksi meta-analyysi löytyy, jossa pirstaleista dataa 11:stä eri kliinisestä tutkimuksesta on yritetty kursia kasaan [10]. Homma ei yksinkertaisesti onnistu jo edelläkin mainituista syistä. Hienoimmatkaan tilastotyökalut eivät pysty eristämään yhden ainesosan pientä merkitsevyyttä näin sekalaisesta datajoukosta.

Systemaattisia katsauksia löytyy kolme kappaletta. Yksi katsaus esittää, että vihreän teen komponentit vähentävät ahdistusta ja parantavat kognitiota, mutta yhden ainesosan, esim. L-teaniinin, osuudesta ei voida varmuudella sanoa mitään [11]. Toisessa ja kolmannessa katsauksessa L-teaniini pärjäsi yllättävän hyvin lasten unettomuuden hoidossa kovien ja haittavaikutuksia omaavien unilääkkeiden rinnalla [12, 13].

Piinapenkki summaa, että kyseessä ei ole mikään höpörohto, vaan todellakin varteenotettava ja turvallinen lisä hyvinvoinnistaan huolehtivan henkilön työkalupakkiin. Jos kärsit esim. satunnaisesta stressistä tai heräilet aamuyöllä, kannattanee testata L-teaniinia.

No miten, kuinka paljon ja missä vaiheessa? Tutkimusten vaikuttavat annokset vaihtelevat 50–250 mg välillä. Yhdessä kupillisessa teetä on keskimäärin 20 mg teaniinia. Eräät univalmisteet sisältävät myös teaniinia.

Kokeile siis nauttimalla rohkeasti päivän aikana esim. 3 kuppia hyvää ja terveellistä vihreää teetä ja 50 mg teaniinia sekä 1,9 mg melatoniinia ennen nukkumaan menoa. Jatka kokeilua useamman viikon ajan ja tee omat johtopäätöksesi. Elämäsi ei todennäköisesti mullistu, mutta saatat ottaa yhden pienen askeleen kohti parempaa vointia.

 1. Rao et. al. J Am Coll Nutr. 2015 Sep-Oct;34(5):436-47.
 2. Kimura K. et al. Biol Psychol. 2007 Jan;74(1):39-45.
 3. Lyon et. al. Altern Med Rev. 2011 Dec;16(4):348-54.
 4. Ozeki et. al. Japanese Journal of Physiological Anthropology. 2004; 9: 13-29.
 5. White et al. Nutrients. 2016 Jan 19; 8(1).
 6. van der Pijl et. al. Journal of Functional Foods. 2010 Oct; 2(4): 239-244.
 7. Terashima et.al. Biosci. Biotechnol. Biochem., 1999; 63(4): 615-618.
 8. Scheid et al. J Nutr. 2012 Dec;142(12):2091-6.
 9. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00086 Viitattu 28.1.2019
 10. Camfield et.al. Nutr Rev. 2014 Aug;72(8):507-22.
 11. Mancini et. al. Phytomedicine. 2017 Oct 15;34:26-37.
 12. Barrett et. al. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Dec;23(10):640-7.
 13. Anand et. al. Paediatr Drugs. 2017 Jun;19(3):235-250.