Fennogate yritysinfo - Apteq

Connecting Knowledge

Fennogate Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia tuotteita apteekeille ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille Suomessa. Yritys on perustettu vuonna 2010 ja toimintamme perustana ovat laadukkaat ja innovatiiviset tuotteet sekä ammattitaitoiset avainpartnerit. Yhdistämme asiakkaiden, toimittajien ja partnereiden välistä tietotaitoa sekä liiketoimintaa luoden lisäarvoa kaikille osapuolille.

Fennogate Finland Oy:n Oiva-raportti

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Tutustu Oiva-raporttiin!

Euroopan aluekehitysrahaston tuki

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Fennogate Finland Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta. Toimintalinja: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Hankkeen julkinen nimi on Fennogate International.

Fennogate Finland Oy | PL 1199 | Microkatu 1 | 70211 Kuopio