Välbefinnande innebär utveckling. Hur vi definierar välbefinnande förändras ständigt enligt kraven vår livsstil ställer på oss, utmaningarna vi står inför i vår vardag, ny kunskap och nya typer av behov.

Det som fungerade i går fungerar inte nödvändigtvis idag. Det som känns bra idag är kanske inte tillräckligt i morgon. Samtidigt som välbefinnandet förändras med åren är det också beroende av vår miljö. Det som fungerar på en plats fungerar kanske inte på en annan.

Apteq är skapat för att möta denna utmaning. Vårt mål är att identifiera vad som krävs för ditt välbefinnande nu och i framtiden, var du än befinner dig. Våra produkter är utvecklade i Finland och vi förstår vad som krävs för att hålla dig frisk, i din miljö.

Vi vill vara alla apoteks förstahandsval. Därför tillför varje produkt vi utvecklar något extra - mer avancerad prestanda, bättre valuta för pengarna, förhöjd användarupplevelse eller snygg design. Något som fördubblar tillfredsställelsen som våra kunder får när de väljer vår produkt.

Dessutom vill vi känna oss stolta över det vi gör. Vår starka etiska kod bygger på hållbarhet, öppenhet och transparens och den genomsyrar varje aspekt av vår verksamhet.

Apteq – för gladare och friskare människor överallt.