Mielikki Hosthonung

Mielikki Hosthonung

Mielikki hosthonung är en säker och effektiv behandlingsform för akut hosta för vuxna och barn över 1 år enligt God medicinsk praxis-rekommendationen. Innehåller 0,7g/ml medicinsk honung.

Ytterligare information

Honungsmängden i Mielikki överensstämmer med God medicinsk praxis-rekommendationen:

  • Flytande och lätt att dosera
  • Medicinsk kvalitet
  • Ren honung med jämn kvalitet
  • Kemiskt och mikrobiologiskt testad
  • Innehåller ej t.ex. sporer av Clostridium botulinum-bakterien

Mielikkis verkningsmekanism:

  • Demulcent-effekt (bildar en hinna på hostreceptorerna i svalget som minskar rethostan)
  • Lugnar slemhinnor, lindrar smärta och inflammation
  • Honungens antimikrobiella egenskaper
  • Glycerolen vårdar irriterade slemhinnor

Tillverkad i Finland

Användningsändamål:

Mot rethosta för vuxna och barn över 1 år.

Dosering:

Intages oralt. Barn över 1 år: 5 ml vid behov högst 4 gånger per dygn. Barn över 12 år och vuxna: 10 ml vid behov högst 4 gånger per dygn.

Storlek:

200ml

Produktklass:

CE-märkt medicinteknisk produkt.

Innehållsförteckning:

Honung (0,7 g/ml av medicinsk kvalitet), glycerol, citronsyra, renat vatten, natriumbensoat, natriumhydroxid.

Anmärkningar:

Vid behov mot rethosta tills symtomen lindras. Ej för barn under 1 år. Om hostan varar i mer än 1–2 veckor, kontakta läkare. Använd inte om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna. Förvaras utom räckhåll för barn. Vänta 15 minuter innan du äter eller dricker efter användning.

Graviditet och amning:

Mielikki kan användas under graviditet och amning.

Förvaring:

Förvaras i rumstemperatur.