Stressrelaterat blodtryck – Hitta tipsen för sänkning

Det att stress har en blodtryckshöjande effekt är sant. En plötslig nödsituation får det sympatiska nervsystem som aktiverar kroppen att sätta igång, vilket hjälper kroppen att hantera en tuff situation. I människokroppen är effekten av stress i sig ändamålsenlig, men vid långvarig stress belastas kroppen dock för mycket.

En stressig situation höjer blodtrycket och, när det blir långvarigt, håller stressen blodtrycket högt. På en praktisk nivå beror ökningen av blodtrycket på det faktum att när stresshormoner, det vill säga kortisoler, släpps ut i blodet, drar blodkärlen sig samman och blodtrycket stiger.

Vid långvarig stress är det sympatiska nervsystem som aktiverar kroppen mer dominerande än det parasympatiska nervsystem som lugnar kroppen.

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Effekter av långvarig stress

Förutom stigande blodtryck har långvarig stress även andra hälsomässiga effekter:

 • Stress påskyndar bildandet av lager som täpper till artärerna.
 • Stress orsakar förändringar i hjärnan som kan leda till problem som medför ångest, depression och missbruk.
 • Stress verkar också ha en koppling till uppkomsten av fetma, eftersom den får en person att äta mer och minska både sin sömn och sin motion, som båda är viktiga faktorer när det gäller viktkontroll.

Enligt en undersökning är arbetsstress och sömnbrist en farlig kombination tillsammans med högt blodtryck. Enligt undersökningen kan stress och sömnbrist till och med tredubbla risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar om personen också har högt blodtryck.

Högt blodtryck är ett vanligt problem

Ett normalt värde är lägre än 130 mmHg i övertryck. Övertrycket, det vill säga det systoliska trycket, avser det blodtrycket, då hjärtat drar sig samman. Undertrycket, det vill säga det diastoliska trycket, mäter blodtrycket under hjärtats vilofas. Ett normalt undertryck är lägre än 85 mmHg.

Ålder eller kön påverkar inte de rekommenderade blodtrycksvärdena i någon nämnvärd grad. Mer detaljerade referensvärden för blodtryck finns i vår tidigare artikel.

Den person som lider av högt blodtryck är inte ensam med sitt problem. Det är bara en femtedel av finländarna som har sitt blodtryck på idealisk nivå. De blodtrycksvärden som ligger över de rekommenderade värdena är klart vanligare än de lägre värdena. Mer än två miljoner finländare har för högt blodtryck. Det är viktigt att behandla högt blodtryck.

Perhe kiirehtii päivän puuhilleen.
Den ständiga känslan av att ha bråttom orsakar stress i många människors liv.

Hur känns högt blodtryck?

Högt blodtryck är en knepig sjukdom i och med att det hos många människor inte ger upphov till några som helst symtom. Först då, när blodtrycket ligger på riktigt höga nivåer, med övertrycket på över 200 och undertrycket på över 130, kan man känna huvudvärk och yrsel.

Därför är det viktigt att mäta sitt blodtryck regelbundet, särskilt med tilltagande ålder. Den allmänna rekommendationen är att regelbunden blodtrycksmätning bör påbörjas senast vid 40-års ålder, även om blodtrycksvärdena tidigare hållit sig i schack. Naturligtvis är det viktigt med regelbundna mätningar tidigare också om det funnits problem med blodtrycket.

Högt blodtryck är en knepig sjukdom i och med att det hos många människor inte ger upphov till några som helst symtom.

Vid ungefär 40-års ålder är ju många människor så att säga mitt i livets så kallade “rusningsår”, då man har mycket att stå i, såväl i det privata som i yrkeslivet. Det är vanligt med arbetsrelaterad stress och just nu är det också den globala pandemin som skapar osäkerhet i många människors liv.

Å andra sidan omfattas de personer som finns i arbetslivet av företagshälsovården och deras blodtryck följs bland annat på företagshälsovårdens mottagning.

Andra faktorer som höjer blodtrycket

Stress är inte den enda faktor som höjer blodtrycket. I synnerhet då om man inte kan påverka den orsak som skapar stress hos en själv bör man överväga, huruvida det finns anledning eller är möjligt att fästa uppmärksam vid andra sådana saker som orsakar högt blodtryck.

Blodtrycket höjs till exempel av:

 • rökning
 • låg fysisk aktivitet
 • fetma, särskilt midjefetma
 • riklig användning av salt
 • riklig användning av lakrits och/eller salmiak
 • riklig användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel
 • hög konsumtion av alkohol
 • användningen av p-piller eller hormonbehandling för klimakteriet

Bakom högt blodtryck kan också finnas andra sjukdomar. Detta kallas för sekundär blodtryckshöjning. Blodtrycksvärden kan också sjunka då man söker uppnå en behandlingsbalans för sjukdomen.

Nainen hengittää rauhallisesti stressin keskellä.
Hitta ditt eget sätt att lugna ner dig mitt i stressen.

Sänk ditt blodtryck genom stresshantering

Stresshantering kan ofta vara rätt så utmanande. I vissa situationer kan man inte själv påverka de saker som framkallar stress. När det gäller till exempel en global pandemi kan man själv påverka endast sitt eget beteende och sin efterlevnad av säkerhetsdirektiv.

Det kan vara så att det är andra än du själv som styr över att till exempel kunna minska din arbetsstress. Trots det så finns det dock många saker som man själv kan försöka påverka och på så sätt sänka sina blodtrycksnivåer.

Otillräcklig eller dålig sömn försämrar både din humör och din fysiska hälsa.

Att sova är oerhört viktigt för en människas övergripande välbefinnande. Därför bör man måna om att sova och göra val till förmån för sömnen. Och även om man tvingas avstå från intressanta aktiviteter. Otillräcklig eller dålig sömn försämrar både ditt humör och din fysiska hälsa.

Skulle du kunna stärka dina tidshanteringsfärdigheter? Effektiv tidsanvändning kan sänka ens stressnivåer. I vissa fall kan det också underlätta att prioritera bort vissa saker, som man upplever som stressiga situationer.

Kan man försöka lösa stressande situationer? I vissa fall kan det bli lättare att lyfta katten på bordet och förhandla kring det. Detta gäller för de saker som stressar både på arbetsplatsen och hemma. Lösningen kan hittas genom att man funderar tillsammans, och då kan du åtminstone dela med dig dina bekymmer. Bara det kan underlätta.

Ta hand om dig själv

Lär dig olika avslappningsmetoder. Det är inte säkert att samma metod fungerar för alla människor och det som passar bäst för en själv hittar man genom att testa. Till exempel kan meditation, muskelavslappning eller djupandning hjälpa till att slappna av i de situationer som känns stressiga.

Stärk ditt sociala nätverk. Just nu kan det kännas svårt i och med att det finns många restriktioner för möten ansikte mot ansikte. Därför är det lönt att ringa eller dra nytta av dagens mångsidiga digitala kommunikationsmöjligheter. Om du är nervös för att använda ny utrustning eller program bör du be om hjälp. Man blir glad bara av att få se ansikten på de människor som står oss nära! I den mån det går kan man också träffas utomhus genom att se till att hålla säkerhetsavstånden.

Ta hand om dig själv. Många av oss känner till de avkopplingssätt som passar just för en själv, oavsett om det är till exempel en promenad, tupplurar eller en massage. Det är dock inte tillrådligt att använda alkohol för att slappna av, eftersom det försämrar kroppens återhämtning och försämrar sömnkvaliteten.

Källor:
Duocecims Hälsobibliotek
Harvard Health Publishing
European Journal of Preventive Cardiology

Dela denna artikel: