Lågt blodtryck — symtom på yrsel och debilitet

Blir du yr i huvudet när du reser dig upp eller känner du dig allmänt matt? När mätte du ditt blodtryck senast? Lågt blodtryck kan visa sig vara orsaken till varför man känner sig svag.

Den goda nyheten är att lågt blodtryck, till skillnad från högt blodtryck, anses vara ett ganska fördelaktigt tillstånd för hälsan. Högt blodtryck om det lämnas obehandlat kan ju leda bland annat till stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom.

Symtomen på lågt blodtryck är snarare något som försvårar livet. De vanligaste symptomen är:

 • yrsel, särskilt vid uppstigning
 • debilitet
 • grumlingar i ögonen
 • svimning
 • kallsvett
 • andfåddhet, om det inte finns tillräckligt med vätska i blodcirkulationen
 • ökad puls
 • matthet
 • att känna sig dålig

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Värden för lågt blodtryck

Det har fastställts att det ideala blodtrycket ska ligga under 120/80 mmHg. Referensvärdena för lågt blodtryck är inte helt entydiga. Det talas om lågt blodtryck, då övertrycket är 100 millimeter kvicksilver (mmHg) eller lägre.

Undertrycket kan däremot vara lägre än 60—70 millimeter kvicksilver. Blodtrycket kan vara så högt som 75—80/50—60 mmHg utan att vara ett tecken på någon sjukdom.

Lågt blodtryck påverkar kroppen på olika sätt hos människor i olika åldrar. Friska och unga eller medelålders människor behöver inte oroa sig heller för låga blodtrycksvärden. Till exempel hos unga kvinnor är 90/60 ett helt normalt blodtrycksvärde och det skapar nödvändigtvis inga som helst problem.

Lågt blodtryck påverkar kroppen på olika sätt hos människor i olika åldrar.

Dessutom är det värt att notera att blodtrycket sjunker på natten och sänkningen kan vara upp till 20–25 procent. Det faktum att blodtrycket inte sjunker på natten är snarare ett tecken på något problem.

Vid mätning av blodtrycket är det bra att komma ihåg att automatmätaren kan ge ett falskt lågt resultat om hjärtrytmen är ojämn. Orsaken kan vara till exempel förmaksflimmer. Därför är det lönt att välja en högkvalitativ blodtrycksmätare, eftersom den kan detektera förmaksflimmer och dess mätresultat är mycket tillförlitligt.

Hos äldre människor orsakar lågt blodtryck problem lättare. Hos många sjunker blodtrycket så pass mycket vid uppstigning att det orsakar kortvarig yrsel. Detta kallas för ortostatisk hypotension, det vill säga en sänkning av blodtrycket i samband med uppstigning. Sänkningen av blodtrycket beror på det faktum att de förstyvade artärerna inte har tid att tillräckligt snabbt anpassa sig vid förändringar av kroppsställningen.

Därför är det bra att lära sig att stiga upp ur sängen långsamt, och att man gör så, särskilt på morgonen efter en lång vila.

 • När du ska gå upp ur sängen, res dig sakta upp och sätt dig först på sängkanten.
 • Vänta sedan i sittande position under en halv minut eller en minut så att kroppen har tid att vänja sig vid förändringen.
 • Res dig därefter sakta upp och ta stöd för säkerhets skull om det behövs.

Misstänker du att ditt blodtryck sjunker kraftigt vid uppstigning? Du kan kontrollera saken med en hemmamätare. Mät ditt blodtryck först på ett normalt sätt. Res dig därefter upp och mät blodtrycket på nytt efter att du stått still i en halv minut. Om ditt blodtryck sjunker mer än 20 mmHg och du blir yr när du reser dig upp, beror det förmodligen på ett för lågt blodtryck.

Om du blir yr i samband med att du går upp ur sängen, så bör du sitta lugnt en stund på sängkanten.

Orsaken till lågt blodtryck hos äldre ska utredas

I bakgrunden av lågt blodtryck hos äldre människor kan finnas olika orsaker, såsom någon hjärt- eller kärlsjukdom. En sådan hjärtsjukdom kan vara exempelvis hjärtsvikt. Långt framskriden hjärtsvikt kan ge upphov till lågt blodtryck, eftersom hjärtat inte orkar pumpa blod. Även den medicinering som ges i samband med sjukdomen kan sänka blodtrycket.

I bakgrunden av lågt blodtryck hos unga personer kan finnas även någon kärlsjukdom. Vid stående kan en del blodtryckssänkande läkemedel ge upphov till ett snabbt blodtrycksfall. Oftast är detta dock inte farligt. Även problemen med reglering av blodcirkulationen orsakar lågt blodtryck, vilket kan leda till att en person svimmar.

Om en äldre persons låga blodtryck orsakas av en ämnesomsättningsstörning är det inte det enda sjukdomssymtomet. Andra symtom är svår trötthet och debilitet.

Det är i varje fall skäligt att undersöka, vad det låga blodtrycket hos en person beror på.

Andra sådana sjukdomar som kan finnas i bakgrunden av en äldre persons sjukdom är bräcklighets- och skörhetssyndrom eller Addisons sjukdom. Även mellan lågt blodtryck och demens verkar finnas en koppling. Enligt forskare är det mer troligt att det är demens som orsakar lågt blodtryck och inte tvärtom.

Det är i varje fall skäligt att undersöka, vad det låga blodtrycket hos en äldre person beror på. Det kan också vara lämpligt att kontrollera om lågt blodtryck orsakats av mediciner, såsom vätskedrivande medicin. I synnerhet kan övermedicinering och samtidig användning av flera preparat ha en inverkan. Då är det värt att undersöka om medicineringen kan trappas ner eller om läkemedel kan bytas ut mot andra läkemedel.

Lågt blodtryck kan förebyggas

Även om lågt blodtryck oftast inte är farligt, kan de symtom som det orsakar vara besvärliga. Lågt blodtryck kan förebyggas genom följande sätt:

 • Vila tillräckligt.
 • Drick (särskilt vatten) tillräckligt.
 • Ät regelbundet.
 • Håll blodsockernivån i balans.
 • Vid svåra fall, använd stödstrumpor.
 • Öka användningen av salt och/eller salmiak.

När det gäller ökad saltanvändning finns det dock två typer av riktlinjer. Enligt vissa anvisningar kan användningen av salt ökas med måtta. I motsatta riktlinjer rekommenderas att man inte ökar saltintaget, eftersom den totala skadan på kroppen anses vara större än de fördelar som finns med ökat blodtryck. Därför är det nog klokast att man gällande sitt eget tillstånd konsulterar med sjukvårdspersonal.

Att behandla lågt blodtryck med mediciner är rätt svårt. I vissa fall kan läkaren ordinera ett läkemedel som verkar på samma sätt som hormonsaltet i kroppen. Även kärlkontraherande läkemedel kan testas, men de fungerar nödvändigtvis inte på det sätt som man hoppats på.

Symtom som orsakats av lågt blodtryck kan komplicera livet.

Lågt undertryck är kanske inte bara en bra sak

Generellt sett anses lågt blodtryck vara en bra och hälsofrämjande sak. Ett par omfattande studier har dock visat att ett för lågt undertryck inte är bra för hälsan.

Problemet är att lågt undertryck inte orsakar några som helst symtom, så det är inte något man nödvändigtvis märker av.

Vid studierna upptäcktes att de individer, vars undertryck låg på 60–69 mmHg, hade dubbelt så mycket skador på hjärtat än dem, vars undertryck låg på 80–89 mmHg. Lägre undertryck föreföll också ha ett samband med ökningen av risken för hjärtsjukdomar och den allmänna dödligheten.

Lågt undertryck orsakar inga symtom.

Även en annan omfattande studie gav liknande resultat, enligt vilka både högt övertryck (över 140 mmHg) och lågt blodtryck (under 120/70 mmHg) medförde en högre risk för hjärtinfarkter, hjärtsvikt som krävde sjukhusvård eller att dö inom de närmaste fem åren. Enligt denna studie är det mest optimala blodtrycket 120–139/70–79 mmHg.

Enligt dessa studier är det inte heller värt att eftersträva ett så lågt blodtryck som möjligt, och vid sänkning av högt blodtryck är det viktigt att vara uppmärksam med lägre tryckvärden.

Följ dina blodtrycksnivåer hemma

Det klokaste är att övervaka sitt blodtryck med regelbundna mätningar. Hos ungdomar orsakar lågt blodtryck vanligtvis inte några problem, men orsaken till lågt blodtryck hos äldre är dock värt att utreda.

Medicineringen för lågt blodtryck bör diskuteras med hälso- och sjukvårdspersonal, liksom en eventuell liten ökning av salt- eller salmiakanvändning.

Källor:

Duocecims Hälsobibliotek
Harvard Health
Mediuutiset

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Dela denna artikel: