Högt eller lågt blodtryck? – Se tabellen för blodtrycksreferensvärden

I varje människas kärl rinner blod. Det transporterar syre och näringsämnen till cellerna samt för ut koldioxid och slaggprodukter bort från cellerna.

Som ett resultat av hjärtats pumpfunktion, mängden vätska i blodomloppet och motståndet mot perifer blodcirkulation, strömmar blodet i en viss takt. Detta är vad vi kallar blodtryck och mäter det genom att använda kvicksilvermillimeter (mmHg) som mätenhet.

Blodtrycksvärden har betydelse. Ett för högt värde är skadligt för hälsan i många avseenden, medan ett för lågt blodtryck kan orsaka besvärlig yrsel. Kortsiktiga blodtrycksvariationer är normala.

Referensvärden för blodtryck kan du se i tabellen nedan.

Referensvärden för blodtryckÖvertryck, det vill säga systoliskt tryckUndertryck, det vill säga diastoliskt tryck
Hypotoni100 eller mindreunder 60
Idealiskt blodtryckunder 120under 80
Normalt blodtryckunder 130under 85
Tillfredsställande130–13985–89
Lindrigt förhöjt140–15990–99
Måttligt förhöjt160–179100–109
Avsevärt förhöjt180 eller mer110 eller mer
Målnivån för diabetikerunder 140under 80
Målnivån för personer över 80 årunder 150under 90

Övertrycket, det vill säga det systoliska trycket, avser det blodtryck, då hjärtat drar sig samman. Faktorer som påverkar ökningen av övertrycket utgörs av:

 • ökad arbetsbelastning i vänster kammare
 • förstyvning av aortan och större artärer samt ökad perifer resistens

Undertrycket, det vill säga det diastoliska trycket, mäter blodtrycket under hjärtats vilofas. Då vilar hjärtat och fylls med blod som återvänder till hjärtat. Ökningen av undertrycket påverkas i sin tur av:

 • ökad cirkulationsresistens
 • förstyvning av kärlväggen

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Referensvärdena för kvinnor och män är desamma

Referensvärdena för blodtryck är desamma för både män och kvinnor. Ålder spelar inte heller så stor roll, eftersom endast personer över 80 år har en något högre målnivå än andra.

Det är bara en femtedel av finländarna som har sitt blodtryck på idealisk nivå. De blodtrycksvärden som ligger över de rekommenderade värdena är klart vanligare än de lägre värdena. Mer än två miljoner finländare har för högt blodtryck.

Högt blodtryck är ett mycket vanligt problem hos medelålders och äldre människor. Värdena börjar i allmänhet stiga efter 40-årsåldern. Det systoliska blodtrycket stiger stadigt med åldern. Undertrycket, å sin sida, börjar långsamt sjunka efter 50-årsåldern.

Värdena börjar i allmänhet stiga efter 40-årsåldern.

Det är vanligt att det främst är övertrycket som stiger hos äldre människor. Detta beror på det att artärernas väggar är stelare. I sådant fall förblir undertrycket ofta normalt.

Däremot är det vanligare att undertrycket stiger hos unga och medelålders människor, eftersom de fortfarande har elastiska artärväggar.

Att undertrycket stiger är vanligare hos unga och medelålders människor.

Högt blodtryck predisponerar för sjukdomar

Högt blodtryck ska behandlas, eftersom det som obehandlat kan leda bland annat till

 • stroke
 • hjärtsvikt
 • hjärtinfarkt och
 • kranskärlssjukdom.

För hjärnan är högt blodtryck gift. Vid långvarigt högt blodtryck belastas hjärnan, eftersom trycket gör hjärnan skörare och orsakar förfettning i hjärnans blodkärl. Detta predisponerar människan för stroke och hjärnblödning, och risken för cerebrovaskulära störningar flerdubblas.

Vissa studier har antytt att när blodtrycket behandlas så minskar risken för minnesstörningar.

De vanligaste faktorerna bakom högt blodtryck är dålig livsstil, ärftliga orsaker eller sjukdomar.

Högt blodtryck orsakas bland annat av:

 • rökning
 • övervikt, särskilt i bukområdet
 • riklig användning av salt
 • riklig användning av lakrits- och salmiakprodukter
 • låg fysisk aktivitet
 • riklig användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, såsom ibuprofen och naproxen
 • användning av hormoner, såsom p-piller eller hormonbehandling av klimakteriet
 • stress

Ibland orsakas högt blodtryck av ärftliga skäl. Cirka fem procent av förhöjt blodtryck beror på sjukdomar. Högt blodtryck orsakas av sjukdomar relaterade till njurfunktion och binjuredysfunktion.

Motion är också viktigt för att ha kontroll över blodtrycket.

Lågt blodtryck är vanligtvis ofarligt

Lågt blodtryck orsakar oftast inga problem. Det bedöms snarare vara fördelaktigt, eftersom det minskar risken för att drabbas av arteriell sjukdom. Arteriell sjukdom avser förträngning av de artärer som forslar blod, vilket försämrar blodflödet i kärlet.

Effekterna av lågt blodtryck varierar beroende på ålder:

 • Hos friska och ungdomar kan ett övertryck på 100 mmHg eller även lägre betraktas som ofarligt.
 • Hos äldre människor är det ofta en sjukdom relaterad till kärl- eller hjärtfunktion som ligger bakom lågt blodtryck, såsom hjärtsvikt – eller de mediciner som tagits för att behandla det.

Ofta orsakar lågt blodtryck problem med yrsel, vilket är besvärligt särskilt när man reser sig upp och strax därefter. Det är oftast inte farligt med lindrig yrsel. Man kan undvika den genom att stiga upp i en mycket lugn takt.

Till exempel, på morgonen kan man gå upp ur sängen genom att först sätta sig på sängkanten. Sedan kan man vänta i en halv eller en minut för att trycket ska hinna stabiliseras. Först då ska man resa dig upp.

Om yrseln håller i sig och besvärar under lång tid bör man uppsöka läkarvård. Det finns ingen effektiv medicin mot lågt blodtryck. Om man måste ta blodtryckssänkande läkemedel för något annat besvär, kan en läkare hitta en medicin som är bättre lämpad.

Ökat intag av salt rekommenderas inte som behandling av lågt blodtryck trots att användningen av salt höjer blodtrycket. Överdriven användning av salt är hälsofarligt annars också.

Att öka användningen av salt rekommenderas inte som behandling av lågt blodtryck.

Om man misstänker att blodtrycket sjunker kraftigt vid uppstigning, kan detta kontrolleras med en hemmätare. Blodtrycket mäts först normalt. Därefter reser man sig upp och efter att man stått still en halv minut ska blodtrycket mätas på nytt. Om blodtrycket sjunker med 20 mmHg eller mer samtidigt som man drabbas av yrsel vid uppstigning, beror det förmodligen på ett för lågt blodtryck.

Vid mätning av blodtryck är det viktigt att notera att den automatiska mätaren kan ge ett felaktigt lågt resultat om hjärtrytmen är ojämn. Detta kan bero till exempel på förmaksflimmer. En högkvalitativ blodtrycksmätare kan detektera förmaksflimmer, så dess mätresultat är mycket tillförlitligt.

Regelbunden motion har en positiv inverkan även på högt blodtryck hos barn.

Barnens referensvärden är lägre

Det är en del av barndomen att blodtrycket stiger med åren. Stigningen börjar vid det första året. Barnets blodtryck kontrolleras vid 4-års ålder i samband med en läkarundersökning vid barnavårdscentralen.

Kring 8–9-års ålder lägger blodtrycket sig i genomsnitt på den nivå som råder i de samhällen, där man använder lågsalt eller osaltad kost. I barndomen ligger blodtrycket alltså lägre än i vuxen ålder, först i puberteten stiger referensvärdena till vuxnas nivå.

Om barnets övertryck är högre än 140 mmHg och undertrycket är högre än 90 mmHg, kräver tillståndet ytterligare utredning. Det är viktigt att ta itu med högt blodtryck, eftersom det, om det är ihållande, orsakar bestående organskador och predisponerar även för allvarliga cirkulationsproblem.

Förhöjt blodtryck är sällsynt hos barn. Oftast beror det på någon form av sjukdom. Det kan också uppkomma spontant och då det alltså är fråga om primär hypertoni. Detta brukar vanligtvis förekomma ärftligt hos familjer.

Som vård finns främst behandling av sjukdomen. Vid behandling av primär hypertoni är det väsentligt med

 • viktkontroll
 • minskat intag av lakrits och salmiak
 • begränsad saltanvändningen
 • att lägga frukt och grönsaker till kosten
 • att motionera minst tre gånger i veckan
 • medicinering

Det är mycket ovanligt med för lågt blodtryck hos barn. Om detta händer, beror det oftast på att barnet har druckit mycket lite, vilket har lett till uttorkning eller allvarlig ätstörning, såsom anorexi.

Källor:

Duocecims Hälsobibliotek
Hjärtförbundet
Hjärnförbundet

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Dela denna artikel: