Högt blodtryck ska behandlas i tid – börja här!

Tilloch med var fjärde finländare i arbetsför ålder har högt blodtryck. Ett högt blodtryck märks oftast inte alls, så det kan konstateras bara genom att mäta. Högt blodtryck skadar artärerna och belastar hjärtat samt kan medföra allvarliga hälsorisker. Förhöjt blodtryck kallades tidigare för prehypertension.

Hur definieras förhöjt blodtryck?

Blodtrycket är förhöjt, när övertrycket som ett resultat av tillförlitlig mätning är 140 eller mer eller när undertrycket är 90 eller mer. Trycken beskriver det tryck som finns inuti artären: övertrycket är vid tidpunkten för hjärtats sammandragning och undertrycket är trycket under hjärtats vilofas. Övertrycket kallas också för systoliskt tryck och undertrycket för diastoliskt tryck. Blodtrycksvärden uttrycks i enheten millimeter kvicksilver, som förkortas mmHg. Blodtrycket anses vara normalt, då det ligger under 130/85 mmHg. Blodtrycket anses vara tillfredsställande, då det ligger mellan normalt och förhöjt.

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Förekomsten av högt blodtryck ökar hos personer över 40 år. Hos ungdomar är det sällsynt och vanligt hos medelålders och äldre personer. Med åldern minskar artärernas elasticitet, och i stelare kärl blir trycket högre då hjärtat arbetar. Förhöjt blodtryck innebär att trycket i artärerna konstant ligger högre än den normala nivån.

I och med att blodtrycket varierar efter olika situationer under dagens lopp, är det viktigt för tillförlitliga mätresultat att mätningen alltid görs på samma sätt. Innan man sätter diagnosen förhöjt blodtryck, ska blodtrycket följas upp med mätningar under en 4–7-dagars period. Då ska blodtrycket mätas morgon och kväll, och alltid 2–3 gånger åt gången. Genomsnittsvärdet av dessa mätningar ska betraktas vara en persons blodtryck.

Att mäta och kontrollera sitt blodtryck hemma är det pålitligaste sättet. Hos vissa människor är blodtrycket klart högre då det mäts av läkaren, och även andra ovanliga mätningssituationer kan höja blodtrycket.

Vad får blodtrycket att stiga?

Högt blodtryck är en livsstilssjukdom, i vars bakgrund påverkar även levnadsstandarden. I en liten del fall orsakas högt blodtryck av någon annan sjukdom, såsom njursjukdom. De livsstilsrelaterade faktorer som ökar blodtrycket är:

 • rökning
 • fetma, särskilt midjefetma
 • riklig användning av salt
 • låg fysisk aktivitet
 • riklig användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel
 • användning av p-piller eller hormonersättningsbehandling
 • hög alkoholkonsumtion
 • riklig användning av lakritsprodukter
 • långvarig stress

Om man är överviktig med mer än 15 kilo, är högt blodtryck tre gånger mer typiskt än hos de som har normal vikt. Vissa människor har däremot en ärftlig tendens till högt blodtryck. Även hos en person med normal vikt kan en ärftlig tendens, särskilt i kombination med stress, höja blodtrycket även om livsstilen annars var som den ska vara.

Lakritsaa eri muodoissa
Överdrivet ätande av lakritsprodukter kan höja blodtrycket.

Varför är det viktigt att ta itu med förhöjt blodtryck i tid?

Högt blodtryck är en signifikant riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket belastar blodkärlen, hjärtat och njurarna. Om högt blodtryck lämnas obehandlat kan det orsaka kranskärlssjukdomar, stroke och hjärtinfarkter. Dessutom kan muskeln i ett ständigt överbelastat hjärta bli förtjockad, vilket leder till hjärtsvikt.

Högt blodtryck belastar blodkärlen, hjärtat, hjärnan och njurarna.

När högt blodtryck har upptäckts inom sjukvården görs en riskbedömning av hjärt- och cirkulationssjukdomar, och det utreds om personen har andra riskfaktorer för arteriell sjukdom. Risken för arteriell sjukdom ökar bland annat vid rökning, högt kolesterol och diabetes samt andra störningar i glukosmetabolismen. I hälso- och sjukvården kan även eventuella blodtryckshöjande sjukdomar kartläggas.

Behandlingen av högt eller förhöjt blodtryck är fördelaktigt både för individen och samhället. Behandlingen av förhöjt blodtryck minskar signifikant risken för hjärncirkulationsstörningar – upp till 40 procent på fem år. Utifrån undersökningar verkar det också som om att de personer, vars blodtryck är normalt, har färre minnesstörningar.

Du har en möjlighet att påverka ditt blodtryck

Människan själv har en viktig roll och möjlighet att påverka sitt eget blodtryck, eftersom livsföringen spelar en nyckelroll vid behandlingen av högt blodtryck. Vissa livsstilsförändringar är också nödvändiga under eller i början av läkemedelsbehandlingen: Läkemedlens effekt förbättras påtagligt om man samtidigt gör förändringar vad gäller kost, motion eller andra viktiga vanor. Med tillräckliga förändringar är det möjligt att minska behovet av medicinering eller till och med bli av med det helt och hållet.

Egenvård är ett viktigt och effektivt sätt att förebygga bland annat hjärtdöd, stroke, hjärtsvikt och demens, så motivationen att vilja göra det är ett av de viktigaste besluten som en person med högt blodtryck kan fatta.

Noutopöytäsalaattia tarjoiluastioissa
Det mesta av saltet får vi i oss i och med att det tillsätts i livsmedel vid tillverkningsskedet.

Livsstilen är en väsentlig del av behandlingen vid högt blodtryck

Högt blodtryck kan behandlas och förebyggas med hjälp av livsstil. Kostvanorna och levnadssätten har en betydande inverkan på blodtrycket, och även små förändringar kan ha en positiv effekt. Om du vill sänka ditt blodtryck eller förhindra att blodtrycket stiger, gör så här:

 • Ät hälsosamt: massor av grönsaker, frukt och bär och mjuka fetter istället för hårda.
 • Om du är överviktig, försök gå ner i vikt: Redan en 4–8 procent lägre vikt sänker blodtrycket i genomsnitt med 3–4 mmHg.
 • Om du röker, sluta eller dra ner: Att sluta röka är det viktigaste sättet att minska risken för arteriell sjukdom.
 • Minska på saltet: Då det dagliga saltintaget inte överstiger 5 gram, sjunker övertrycket i genomsnitt med 6 mmHg och undertrycket med 4 mmHg. Finländska män får i sig från sin kost i genomsnitt 8,4 gram salt per dygn och kvinnorna 6,1 gram per dygn. 80 procent av saltet får vi i oss i och med att det tillsätts i livsmedel under tillverkningen. De typiska saltkällorna är bröd, charkuterier, ost och färdigmat.
 • Mer kostfiber: det är lönt att väljafiberrika bröd, gröt och pasta samt en färgrik kost. Genom att lägga fiber till kosten är det möjligt att sänka övertrycket i genomsnitt med 6 mmHg och undertrycket med 3 mmHg.
 • Mer kalium och magnesium. Kalium får du i dig till exempel från grönsaker, frukt och bär.
 • Dra ner på alkohol: Sluta med hög alkoholkonsumtion.
 • Motionera: Motion främjar viktkontrollen, minskar stress och gör det lättare att sova. Rör på dig raskt i minst 30 minuter varje dag, flera gånger i veckan. Bra motionsformer är promenader eller löpning, cykling, skidåkning och simning.
 • Undvik stress: Ta dig tid att varva ner, lär dig tankekontroll och var uppmärksam på det som belastar dig. Hur skulle du kunna ändra på din situation?
 • Behandla tillfällig smärta med paracetamol i stället för med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.

Blodtryckssänkande läkemedel används av 500 000 finländare

När blodtrycket är högt, kan medicinering vid sidan av livsstilsförändringar användas för att behandla det. De blodtryckssänkande läkemedlen är avsedda för regelbunden användning, och de ska oftast användas för resten av livet. Ofta behöver man ha två eller tre olika läkemedel som ska tas samtidigt. Detta beror på det att flera läkemedel i lägre doser ger bättre effekt än en hög dos av ett enda läkemedel. Läkaren planerar en kombinationsbehandling och följer upp dess effekt.

De blodtryckssänkande läkemedlen är avsedda för regelbunden användning.

Det finns flera olika typer av blodtryckssänkande mediciner, och valet av dessa läkemedel påverkas av personens ålder och andra sjukdomar. I mer än hälften av fallen måste den blodtryckssänkande medicineringen ändras inom det första halvåret. Därför kan det alltså ta flera månader att hitta rätt behandling.

Lääkäri mittaa verenpainetta potilaalta
Läkaren planerar en blodtryckssänkande medicinering och följer upp dess effekt.

De blodtryckssänkande läkemedlen indelas i fem grupper:

 • vätskedrivande mediciner, det vill säga diuretika
 • betablockerare
 • ACE-hämmare
 • ARB-blockerare
 • kalciumkanalblockerare

Syftet med läkemedelsbehandling är att få blodtrycket under 140/90 mmHg. Diabetiker och individer, som drabbats av hjärtinfarkt eller stroke, kan också ha som mål att ha lägre värden. Blodtrycksvärden bör spontant följas upp hemma i början av behandlingen. När man väl fått blodtrycket under kontroll, räcker det med att mäta en gång i månaden.

Blodtryckssänkande medicinering kan ha en positiv inverkan även på behandlingen av andra sjukdomar. Ibland kan blodtryckssänkande läkemedel också ha skadliga effekter: Till exempel betablockerare kan vara ett dåligt val för astmatiker. Medicineringen sänker trycket och minskar risken för sjukdomar som beror på ökat tryck, men tar dock inte bort de orsaker som höjt blodtrycket.

Kontrollering av blodtrycket är viktigt för alla vuxna

Eftersom högt blodtryck inte märks, ska alla vuxna människor känna till sitt eget blodtryck. 30-årsåldern är en bra tid att börja kontrollera det egna blodtrycket. När blodtrycket är normalt, räcker det att mätningarna görs med ett par års mellanrum. Om värden ligger nära den övre gränsen för det normala, ska blodtrycket mätas en gång om året. Hos yngre människor är det vanligtvis undertrycket som stiger först; hos äldre människor är det däremot övertrycket som lätt stiger och blir för högt.

Alla vuxna människor ska känna till sitt eget blodtryck.

Var uppmärksam på ditt hälsotillstånd om din nära släkting har högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och om du själv lider av diabetes, sömnapné eller någon njur- eller sköldkörtelsjukdom. Regelbundna mätningar är också nödvändiga om du är överviktig, röker eller konsumerar mycket alkohol.

Vid mätningar hemma är det viktigt att använda en pålitlig och högkvalitativ överarmsmätare. När du blir äldre kan mätningarna hemma störas av arytmier, såsom förmaksflimmer, som är vanliga när man blir äldre. I så fall är det bästa valet en blodtrycksmätare som detekterar arytmier.

Högt blodtryck under graviditet

10–17 procent av de kvinnor som väntar barn utvecklar högt blodtryck under sin graviditet. Blodtrycket kontrolleras på mödravårdscentralen vid varje besök, eftersom det kan stiga även rätt snabbt. Kontrollering av blodtrycket under graviditeten är viktigt även därför att högt blodtryck kan vara ett av de första tecknen på graviditetsförgiftning, vilket är farligt för både mamman och fostret. Under graviditeten behandlas högt blodtryck genom vila samt genom att begränsa användningen av salt.

APTEQ BLODTRYCKSMÄTARE Q5

Vid mätning upptäcker mätaren vanligtvis snabbt och enkelt en oregelbunden hjärtrytm och skiljer noggrant på förmaksflimmer och extraslag.

Källor:
terveyskirjasto.fi
mehilainen.fi
kaypahoito.fi
aivoliitto.fi

Dela denna artikel: