Matala verenpaine – oireet huimaus ja heikotus

Huippaako päästä ylös noustessa tai onko olo muuten voimaton? Milloin mittasit viimeksi verenpaineesi? Huteran olon syyksi voi paljastua matala verenpaine.

Hyvä uutinen on, että toisin kuin korkeaa verenpainetta, alhaista verenpainetta pidetään terveydelle varsin hyödyllisenä tilana. Voihan korkea verenpaine hoitamattomana johtaa muun muassa aivohalvaukseen, sydämen vajaatoimintaan, sydäninfarktiin ja sepelvaltimotautiin.

Matalan verenpaineen oireet ovat enemminkin elämää hankaloittavia. Yleisimpiä oireita ovat:

 • huimaus, erityisesti seisomaan noustessa
 • heikotus
 • silmien sumentuminen
 • pyörtyminen
 • kylmä hiki
 • hengenahdistus, jos verenkierrossa ei ole riittävästi nestettä
 • nopeutunut syke
 • voimattomuus
 • huono olo

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Matalan verenpaineen arvot

Ihanteelliseksi verenpaineeksi on määritelty alle 120/80 mmHg. Matalan verenpaineen viitearvot eivät ole täysin yksiselitteiset. Alhaisesta verenpaineesta puhutaan, kun yläpaine on 100 elohopeamillimetriä (mmHg) tai alempi.

Alapaine puolestaan voi olla vähemmän kuin 60–70 elohopeamillimetriä. Verenpaine voi olla jopa 75–80/50–60 mmHg ilman, että se on merkki sairaudesta.

Alhainen verenpaine vaikuttaa eri tavoin eri-ikäisten ihmisten elimistössä. Terveiden ja nuorten tai keski-ikäisten ihmisten ei tarvitse olla huolissaan matalistakaan verenpainearvoista. Esimerkiksi nuorilla naisilla 90/60 on täysin normaali verenpainelukema eikä sen tarvitse aiheuttaa minkäänlaisia ongelmia.

Alhainen verenpaine vaikuttaa eri tavoin eri-ikäisten ihmisten elimistössä.

Lisäksi kannattaa huomioida, että yöllä verenpaine laskee ja lasku voi olla jopa 20–25 prosenttia. Se, ettei verenpaine öisin laske, on pikemminkin merkki ongelmasta.

Verenpainetta mitatessa on hyvä pitää mielessä, että automaattimittari voi näyttää väärän alhaisen tuloksen, jos sydämen rytmi on epätasainen. Syynä voi olla esimerkiksi eteisvärinä. Kannattaakin valita korkealaatuinen verenpainemittari, koska se tunnistaa eteisvärinän ja sen mittaustulos on hyvin luotettava.

Iäkkäillä ihmisillä matala verenpaine aiheuttaa herkemmin ongelmia. Usealla verenpaine laskee seisomaan noustessa niin paljon, että se aiheuttaa lyhytaikaista huimausta. Tätä kutsutaan ortostaattiseksi hypertensioksi eli pystyasentoon liittyväksi verenpaineen laskuksi. Verenpaineen lasku johtuu siitä, että jäykistyneet valtimot eivät ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutoksiin.

Siksi kannattaakin opetella nousemaan vuoteesta rauhallisesti. Näin erityisesti aamulla pitkän levon jälkeen.

 • Kun olet nousemassa vuoteesta, nouse ensin rauhallisesti istumaan sängyn laidalle.
 • Odota istuma-asennossa puolesta minuutista minuuttiin, jotta elimistö ehtii tottua muutokseen.
 • Odotuksen jälkeen nouse rauhallisesti seisomaan ja ota tarvittaessa varalta tukea.

Epäiletkö verenpaineen laskevan kovasti ylös noustessa? Voit tarkistaa asian kotimittarilla. Mittaa ensin verenpaine normaalisti. Sen jälkeen nouse seisomaan ja mittaa puolen minuutin seisomisen jälkeen verenpaine uudestaan. Jos verenpaine laskee yli 20 pykälää ja pystyyn noustessa huimaa, syynä vaivaan on todennäköisesti liian matala verenpaine.

Jos sängystä ylös noustessa huimaa, kannattaa sängyllä istahtaa hetki rauhassa.

Syy iäkkään matalaan verenpaineeseen pitää selvittää

Iäkkäiden ihmisten matalan verenpaineen taustalla voi olla erinäisiä syitä, kuten jokin sydämen tai verisuonten sairaus. Tällainen sydämen sairaus voi olla esimerkiksi sydämen vajaatoiminta. Pitkälle edetessään sydämen vajaatoiminta aiheuttaa matalaa verenpainetta, koska sydän ei jaksa pumpata verta. Myös sairauteen liittyvä lääkitys voi alentaa verenpainetta.

Iäkkään henkilön matalan verenpaineen taustalla voi olla myös jokin verisuonten sairaus. Osa verenpainelääkkeistä voi aiheuttaa verenpaineen nopean laskun seisoessa. Yleensä tämä ei ole kuitenkaan vaarallista. Lisäksi verenkierron säätelyn ongelmat aiheuttavat matalaa verenpainetta, joka voi johtaa henkilön pyörtymiseen.

Jos iäkkään matalan verenpaineen aiheuttaa aineenvaihdunnan häiriö, se ei ole sairauden ainoa oire. Muita oireita ovat kova väsymys ja voimakas heikotus.

Joka tapauksessa on syytä tutkia, mistä iäkkään ihmisen matala verenpaine johtuu.

Muista iäkkään henkilön sairauksista taustalla voi olla hauraus-raihnausoireyhtymä tai Addisonin tauti. Myös matalan verenpaineen ja dementian välillä näyttäisi olevan yhteys. Tutkijoiden mukaan on todennäköisempää, että dementia aiheuttaa matalaa verenpainetta kuin toisin päin.

Joka tapauksessa on syytä tutkia, mistä iäkkään ihmisen matala verenpaine johtuu. Voi olla myös aiheellista tarkistaa, voiko matala verenpaine liittyä lääkkeisiin, kuten nesteenpoistolääkitykseen. Erityisesti ylilääkitys ja monen lääkkeen käyttö yhdessä voivat vaikuttaa. Silloin kannattaa tutkia, voiko lääkitystä purkaa tai voiko lääkkeitä korvata toisilla lääkkeillä.

Alhaista verenpainetta voi ehkäistä ennalta

Vaikka matala verenpaine ei olekaan yleensä vaarallista, sen aiheuttamat oireet voivat olla hankalia. Matalan verenpaineen ennaltaehkäisyyn on olemassa joitakin keinoja:

 • Lepää riittävästi.
 • Juo (erityisesti vettä) riittävästi.
 • Syö säännöllisesti.
 • Pidä verensokeri tasapainossa.
 • Käytä vaikeissa tapauksissa tukisukkia.
 • Lisää suolan ja/tai salmiakin käyttöä.

Suolan käytön lisäämisestä on olemassa kuitenkin kahdenlaista linjausta. Toisten ohjeiden mukaan suolan käyttöä voi lisätä maltillisesti. Päinvastaisessa linjauksessa ei suositella suolankäytön lisäämistä, sillä kokonaishaittaa elimistölle pidetään suurempana kuin verenpaineen kohoamisesta saatavaa hyötyä. Viisainta lienee neuvotella omasta tilanteestaan terveydenhuollon ammatilaisten kanssa.

Matalan verenpaineen hoito lääkkeillä on varsin hankalaa. Joissakin tapauksissa lääkäri voi määrätä lääkettä, joka vaikuttaa elimistön suolahormonin tapaan. Myös verisuonia supistavia lääkkeitä voidaan kokeilla, mutta ne eivät välttämättä toimi toivotulla tavalla.

Matalan verenpaineen aiheuttamat oireet voivat hankaloittaa elämää.

Seuraa verenpainetasoja kotona

Viisainta onkin seurata omaa verenpainettaan säännöllisillä mittauksilla. Nuorilla ihmisillä matala verenpaine ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta iäkkäiden ihmisten matalan verenpaineen syy kannattaa kuitenkin selvittää.

Matalan verenpaineen hoitoon liittyvästä lääkityksestä kannattaa keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, samoin suolan tai salmiakin käytön mahdollisesta vähäisestä lisäämisestä.

Lähteet:

Duodecim terveyskirjasto
Harvard Health
Mediuutiset

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: