Hunaja voi auttaa iäkkään henkilön yskään

Hunajaa kannattaa kokeilla myös iäkkäiden henkilöiden yskän lääkityksenä.

Yskä on tavallisin oire, jonka vuoksi hakeudutaan yleislääkärin vastaanotolle ja yleensä yskiminen liittyy flunssaan.

Niin flunssan kuin yskänkin kanssa ongelmallista on, ettei yleisenä esiintyvään tautiin ole kuitenkaan tehokkaita lääkkeitä. Vain sinkkiasetaatti (CE-merkitty terveydenhuollon tarvike) suurina annoksina otettuna on osoittautunut tutkimuksissa tehokkaasti flunssan lyhentäjäksi.

Muuten tutkimuksissa yskänlääkkeistä on osoitettu olevan vain vähän hyötyjä yskää sairastaville. Lisäksi monilla yskänlääkkeillä on todettu olevan haittavaikutuksia.

Mielikki Yskähunaja

Turvallinen ja tehokas hoito akuuttiin yskään.

(CE terveydenhuollon tuote)

Yskänlääkkeet ovat hankalia iäkkäille

Iäkkäiden kohdalla yskän hoitaminen on erityisen haasteellista.

Monet perinteiset yskänlääkkeet eivät ole tutkimuksissa osoittaneet merkittäviä hyötyjä yskän hoidossa. Monesta lääkeaineesta puuttuu myös kliinistä kokemusta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Lääke 75+ -tietokantaan on kerätty tietoja erityisesti iäkkäiden henkilöiden lääkehoidossa huomioitavista asioista.

Lääkityksillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia erilaisten yskänlääkkeiden kanssa.

Tietokannassa monet yskänlääkkeet tai niiden vaikuttavat aineet on määritelty D-ryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden käyttöä iäkkäillä on vältettävä, koska lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.

Esimerkiksi dekstrometorfaania sisältävät itsehoitolääkkeet eivät sovellu ollenkaan yli 75-vuotiaille.

Iäkkäiden kohdalla ongelmana on myös se, että jo olemassa olevilla lääkityksillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia erilaisten yskänlääkkeiden kanssa.

Mehiläinen hunajakennolla
Hunaja on luonnontuote, jolla on antimikrobisia vaikutuksia.

Hunaja on suositeltu apu yskään

Lääkkeiden yhteisvaikutuksen vuoksi iäkkäillä kannattaakin ottaa käyttöön pehmeämmät keinot, jotka voivat olla kuitenkin tehokkaampia.

Hunajan teho pienten lasten yskään on todistettu tutkimuksissa. Se on tavanomaisia yskänlääkkeitä tehokkaampi apu ja turvallinen hoito lasten hengitystieinfektioihin liittyvässä akuutissa yskässä.

Hunajaa suositellaankin yskän hoidoksi yli 1-vuotiaille lapsille Käypä hoito -suosituksessa.

Hunaja saattaa helpottaa erityisesti ylähengitystieinfektioihin liittyvää yskää.

Aikuisten kohdalla Käypä hoito -suosituksessa huomioidaan, että hunaja saattaa helpottaa erityisesti ylähengitystieinfektioihin liittyvää yskää.

Hunajan käyttöä erityisesti iäkkäillä puoltaa se, että hunajalla ei ole tunnettuja haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia lääkeaineiden kanssa. Iäkkäiden lääkityksessä on erityisen tärkeää tarkastella lääkkeiden hyöty–haitta-suhdetta.

Miten hunaja toimii?

Hunaja syntyy, kun mehiläiset keräävät kasveista mettä ja valmistavat siitä hunajaa. Hunajassa on muun muassa antibakteerisesti vaikuttavia ainesosia.

Vaikka hunajaa on perinteisesti käytetty juuri flunssan ja yskän oireiden lievittäjänä, ei hunajan vaikutusmekanismia osata tarkalleen määritellä. Arvio kuitenkin on, että se voi liittyä hunajan antioksidatiiviseen tai antimikrobiseen vaikutukseen.

Akuuttiin hengitystieinfektioon yli 12-vuotiaille lapsille sopiva annos hunajaa on noin 10 ml enintään 4 kertaa päivässä. Sitä kannattaa ottaa esimerkiksi nukkumaan mennessä, jotta unen saaminen ei esty yskimisen vuoksi.

Hunaja luo yskänärsytystä vähentävän kalvon nielun yskänreseptoreihin. Lisäksi se rauhoittaa limakalvoja.

Iäkäs mies lääkärissä
Lääkäriin kannattaa mennä, jos yskä pitkittyy eikä sen syystä ole selvyyttä.

Milloin lääkäriin yskän vuoksi?

Yskä ei ole yleensä itsenäinen sairaus, vaan oire jostakin toisesta sairaudesta. Usein se liittyy ylähengitystietulehdukseen eli flunssaan. Koska aikuiset sairastavat flunssaa tyypillisesti useita kertoja vuodessa, on yskänkin sairastaminen useasti vuodessa tavallista.

Yskä jaetaan kestonsa perusteella kolmeen ryhmään.

  • Akuutti yskä kestää alle kolme viikkoa ja se on yleensä virusinfektion aiheuttama.
  • Virusinfektion jättämä yskä kestää yleensä 3–8 viikkoa.
  • Pitkittyneeksi yskäksi kutsutaan yli 8 viikkoa kestävää yskää.

Pitkittyneen yskän vuoksi on syytä käydä aina lääkärissä, sillä yskä voi olla myös merkki esimerkiksi alkaneesta astmasta, poskiontelontulehduksesta tai keuhko- tai sydänsairaudesta.

Pitkittyneen yskän kotihoito

Pitkään jatkunut yskä hankaloittaa elämää. Valitettavasti tutkitusti tehokkaita hoitokonsteja on tarjolla varsin vähän.

  • Paras apu on, jos taustalta löytyy sairaus, jonka hyvällä hoidolla myös yskä saadaan loppumaan.
  • Hunajaa kannattaa kokeilla, koska se on edullinen ja helposti saatavilla oleva hoitomuoto, jolla ei ole tiedossa olevia haitallisia vaikutuksia.
  • Eukalyptusöljy tai jokin muu nielua tai kurkunpäätä kosteuttava neste voi auttaa. Erityisesti niistä on apua, jos yskä liittyy ylähengitystieinfektioon.
  • Reseptillä saatavien yskänärsytystä lievittävien lääkkeiden teho on tutkitusti usein heikko.

Lähteet:
BMJ Journals
Käypä hoito -suositus
Lääke 75+ -tietokanta

Mielikki Yskähunaja

Turvallinen ja tehokas hoito akuuttiin yskään.

(CE terveydenhuollon tuote)

Jaa tämä artikkeli: