Kummasta kädestä verenpaine oikeasti mitataan ja miten?

Vasen, oikea, ei-hallitseva vai molemmat kädet? Koettakaa nyt jo päättää. Automaattisten olkavarsiverenpainemittareiden käyttöohjeissa neuvotaan usein mittamaan verenpaine vasemmasta kädestä. Yleisissä verenpaineen kotiseurantaohjeissa puhutaan usein ei-hallitsevasta kädestä.

Toisaalta kehotetaan myös vertaamaan vasenta ja oikeaa, menemään jatkotutkimuksiin, mikäli ne poikkesivat merkittävästi toisistaan, sekä jatkamaan seurantaa siitä kädestä, josta saatiin korkeampi tulos. Otetaanpas selvää, mistä oikein on kysymys.

Lopuksi selvitetään myös, miten esimerkiksi Apteq verenpainemittarilla mitataan vasemmalta ja miten oikealta.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Vasen käsi

Automaattisten olkavarsiverenpainemittareiden valmistajat suosittelevat usein ensisijaisesti vasenta kättä käyttöohjeissaan yksinkertaisesti siitä syystä, että sydän sijaitsee vasemmalla puolella.

Näin ollen he pitävät verenpaineen ja myös erilaisten sykevälivaihteluiden analysointia hieman luotettavampana vasemmalta puolelta. Toki erot ovat pieniä ja oikealtakin saadaan luotettavia tuloksia, kunhan mansetti asetetaan oikein.

Ei-hallitseva käsi

Monissa kotiseurantaohjeissa taasen suositellaan ei-hallitsevaa kättä. Tämä johtunee puhtaasti käytännön syistä: vasenkätisen on helpompi asettaa mansetti oikeaan käteen ja oikeakätisen vasempaan.

Molemmat kädet

Toisaalta kehotetaan myös vertaamaan vasenta ja oikeaa sekä jatkamaan seurantaa siitä kädestä, josta saadaan korkeampi tulos. Esimerkiksi Käypä hoito -suositus linjaa näin:

  • Verenpaine voidaan mitata oikeasta tai vasemmasta olkavarresta, vaikka oikeasta olkavarresta mitattu verenpaine on keskimäärin 0–2/0–1 mmHg korkeampi kuin vasemmasta mitattu.
  • Kotimittaukset ja verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti tehdään ei-dominoivasta kädestä, ellei käsivarsien välillä ole merkittävää paine-eroa.
  • Uudelta verenpainepotilaalta verenpaine mitataan toistetusti molemmista olkavarsista mahdollisen puolieron toteamiseksi.
  • Jos oikealta ja vasemmalta mitatut paineet eroavat toisistaan merkittävästi (> 10 mmHg), seurantamittauksissa käytetään sitä kättä, josta mitattu verenpaine on korkeampi.
Mies mittaa verenpainetta.
Mahdollinen puoliero selviää, kun tulokset kirjataan ylös ja lasketaan niiden keskiarvo.

Puolieron toteaminen

Tuoreen tutkimuksen perusteella sydänriskeihin vaikutti erityisesti se, kuinka paljon käsien verenpaineet erosivat toisistaan.

Yli 54 000 potilaan terveystietoihin perustuvat havainnot osoittavat riskien suurentuvan tasaisesti, mitä suurempi ero vasemman ja oikean käden verenpaineiden välillä on. Riski sairastua muun muassa sydäninfarktiin tai aivoverenkiertohäiriöön oli selvästi kohonnut, kun käsien välillä oli 10 mmHg:n ero systolisessa verenpaineessa.

Puolieron toteamiseen eivät riitä ihan yksittäiset mittaukset, toisaalta ei puolieroa tarvitse ihan jokaisen kotiseurantajakson aikanakaan tehdä.

Eron toteaminen voi olla vaikeaa, koska paine ehtii muuttua vaihdettaessa mittaria kädestä toiseen. Pitäisi olla useita mittauksia vakioiduissa olosuhteissa siten, että mittausjärjestys vaihtuu. Esimerkiksi reilusta kymmenestä tallaisesta mittauskerrasta lasketut keskiarvot kertovat jo jotain.

Mittaa siis ohjeen mukaan vaikka näin:

  • 1. aamu: vasen-oikea-vasen-oikea-vasen-oikea
  • 2. aamu: oikea-vasen-oikea-vasen-oikea-vasen
  • 3. aamu: vasen-oikea-vasen-oikea-vasen-oikea
  • 4. aamu: oikea-vasen-oikea-vasen-oikea-vasen

Laske näistä yhteensä 12 kappaleesta vasemmasta kädestä mitatuista tuloksista keskiarvo ja yhteensä 12 kappaleesta oikeasta kädestä mitatuista tuloksista keskiarvo. Vertaa keskiarvoja toisiinsa.

Jos keskiarvot poikkeavat toisistaan yli 10 mmHg, hakeudu lääkärin vastaanotolle jatkotutkimuksiin.

Miten Apteq verenpainemittarilla mitataan eri käsistä?

Apteq verenpainemittareiden käyttöohjeissa suositellaan ensisijaisesti mittausta vasemmasta kädestä. Mittaus onnistuu myös oikealta ja on luotettava, kunhan mansetti asetetaan alla kuvatun ohjeen mukaan.

Käsi asetetaan pöydälle kämmen ylöspäin verenpaineenmittausta varten. Käden päävaltimo kulkee nyt käden sisäsyrjällä vartalon puolella. Mansetin punainen päävaltimomerkki asetetaan tälle kohdalle.

Vasemmassa kädessä mansetin letku tulee tällöin kyynärtaipeen keskelle (katso kuva 1). Oikeassa kädessä mansetin letku tulee tällöin lähemmäs kyynärpäätä (katso kuva 2).

Verenpaineen mittaus vasemmasta kädestä
Kuva 1 Kun verenpaine mitataan vasemmasta kädestä, mansetin letku sijoittuu kyynärtaipeen keskelle.
Kuva 2 Kun verenpaine mitataan oikeasta kädestä, sijoittuu mansetin letku sivulle.

Artikkelin on kirjoittanut Apteq-tuotteiden tuotepäällikkö Mikko Karjalainen. Karjalainen on koulutukseltaan kemisti FM ja hänellä on 20 vuoden työkokemus lääke- ja terveysteollisuudesta. Mikko on työskennellyt mm. biologisten lääkkeiden, analytiikan, lääkinnällisten laitteiden ja ravintolisien parissa.

Lähteet:
Käypä hoito
Hypertension

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: