Matala verenpaine raskausaikana aiheuttaa heikotusta

Raskausaikana naisen keho joutuu monenlaiselle koetukselle ihan normaalistikin etenevässä raskaudessa. Kehossa tapahtuvien muutosten tarkoituksena on varmistaa sikiön kasvu ja kehitys, auttaa äidin elimistöä kestämään raskauden aiheuttama rasitus ja turvata äidin terveys synnytyksessä.

Yksi yleisistä muutoksista on verenpaineen aleneminen raskausaikana. Normaaliksi verenpaine lasketaan silloin, kun systolinen verenpaine eli yläpaine on alle 120 mmHg ja diastolinen verenpaine eli alapaine on alle 80 mmHg.

Matalaksi verenpaine määritetään yleisesti silloin, kun verenpainelukemat ovat alle 90/60 mmHg.

Odottavan äidin verenpainetta seurataan säännöllisesti neuvolassa, sillä myös raskausajan korkealla verenpaineella voi olla ei-toivottuja seurauksia.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Raskausajan matalan verenpaineen syyt

Alhainen verenpaine raskausaikana voi liittyä useaan eri asiaan. Tavallisin syy on se, että odottajalla on ollut jo lähtökohtaisesti matala verenpaine.

Matalaan raskaudenaikaiseen verenpaineeseen liittyy usein ensimmäistä lastaan odottavan äidin alhainen lähtöpaino.

Kolmas perussyy on, että raskauden aikana odottajan verimäärä kasvaa huomattavasti. Lisäys alkaa jo alkuraskaudesta ja on jopa 50 prosenttia. Terveellä ensisynnyttäjällä verimäärä kasvaa raskautta edeltävästä 4 litrasta lähelle 6 litraa.

Verimäärän kasvun syynä on sekä sikiön aineenvaihdunnasta huolehtiminen että synnytykseen liittyvän verenvuodon kompensoiminen.

Raskauden viimeisellä kolmanneksella verenpainelukemilla on taipumus nousta raskautta edeltäneelle tasolle.

Verimäärän kasvuun liittyy myös matala verenpaine ja korkea syke. Lepopulssitaso nousee keskimäärin 15 lyöntiä minuutissa. Rasituksessa pulssinousu on vielä suurempi, mistä johtuu raskausajalle tyypillinen tykytyksen tunne.

Kun istukan verenkierto kehittyy, äidin ääreisverenkierron vastus laskee. Tästä seuraa erityisesti keskiraskauden aikana verenpaineen laskua. Systolinen eli yläpaine laskee tyypillisesti vain vähän, mutta diastolinen eli alapaine laskee tavallisesti 10–20 mmHg. Raskauden viimeisellä kolmanneksella verenpainelukemilla on taipumus nousta raskautta edeltäneelle tasolle.

Matalan verenpaineen oireet

Alhainen verenpaine raskauden aikana aiheuttaa usein arkipäiväistä elämää hankaloittavia oireita.

Matalan verenpaineen aiheuttamia oireita ovat muun muassa:

 • väsymys
 • heikotus
 • huimaus
 • pyörtyminen
 • huono olo
 • näköhäiriöt
 • kalpea tai kylmä iho

Raskaana olevan onkin tärkeä pitää huolta itsestään ja jos matala verenpaine aiheuttaa ongelmia, varmistaa se, että lepomahdollisuuksia on tarpeeksi.

Odottavan äidin matalaa verenpainetta mitataan neuvolassa.
Odottavan äidin verenpainetta seurataan neuvolassa koko raskauden ajan.

Mistä apu matalan verenpaineen aiheuttamiin oireisiin?

Raskaana oleville annetaan yleensä ohjeeksi vähentää suolan käyttöä. Syynä on suolan vaikutus verenpainetta kohottavasti ja suolan osuus turvotuksen lisääjänä.

Jos kuitenkin odottaja kärsii matalasta verenpaineesta, hänen ei kannata vähentää suolankäyttöään. Usein liian matalalle laskenut verenpaine aiheuttaa huonovointisuutta, heikotusta tai pyörtymisen tunnetta. Tällöin voi ensiavuksi syödä esimeriksi muutaman suolakurkkuviipaleen tai muuta pientä suolaista palaa.

Lisäksi kannattaa muistaa juoda runsaasti, jotta verivolyymi pysyy riittävän suurena.

Muita kotikonsteja alhaisen verenpaineen kanssa pärjäämiseen ovat:

 • nouse ylös rauhallisesti
 • älä seiso liian pitkiä aikoja
 • syö pieniä aterioita
 • sauno varoen
 • älä käytä tiukkoja vaatteita

Raskausajan matalan verenpaineen vaikutukset äitiin

Laajan norjalaistutkimuksen mukaan naisen verenpaine laskee hieman ensimmäisessä raskaudessa. Seuraavien raskauksien kohdalla lasku ei ole enää yhtä suurta.

Ennen raskautta naisten verenpaineen taso oli sama. Myöhemmin mitattuna ainakin kerran raskaana olleiden naisten yläpaine oli keskimäärin 3 mmHg ja alapaine 2 mmHg alempi kuin lapsettomien naisten verenpainelukemat.

Ero kaventui vuosien mittaan, mutta se näkyi vielä naisten ollessa 50-vuotiaita.

Tutkijat arvioivat, että verenpaineen laskulla on merkitystä naisten riskille sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tai aivoverenkierron häiriöihin.

Raskaana oleva nainen syö suolakurkkua matalan verenpaineen avuksi.
Pieni suolainen pala helpottaa matalan verenpaineen aiheuttamaan huimaukseen.

Supiinioireyhtymä liittyy alhaiseen verenpaineeseen

Matalaan verenpaineeseen liittyy myös supiinioireyhtymä. Siinä loppuraskauden aikana kookas kohtu painaa alaonttolaskimoa äidin ollessa selällään. Tämä aiheuttaa sen, että äidin sydämeen johtava laskimovirtaus vähenee ja verenpaine laskee.

Odottajalle tilanne aiheuttaa heikon ja pyörryttävän olon. Samalla sikiön sydämensyke hidastuu, koska istukan verenvirtaus vähenee. Hoitona on asennon vaihto kylkiasentoon, minkä seurauksen supiinioireyhtymä menee ohi.

Raskausajan alhaisen verenpaineen vaikutukset sikiöön

Raskausajan matalan verenpaineen vaikutusta sikiöön on tutkittu jonkin verran, mutta kovin paljon siitä ei vielä tiedetä.

Oletus on, että äidin matala verenpaine heikentää istukan verenvirtausta. Sen myötä vauvan riski syntyä alipainoisena kasvaa.

Erään tutkimuksen mukaan matala diastolinen verenpaine eli matala alapaine voi lisätä vauvan riskiä syntyä alapainoisena. Saman tutkimuksen mukaan myös korkea alapaine lisää alapainoisuuden riskiä.

Erityisen matalan tai korkean alapaineen huomattiin lisäävän samalla tavoin myös riskiä perinataalikuolleisuuteen eli vauvan syntymiseen kuolleena tai ensimmäisen viikon aikana tapahtuvaan kuolemaan.

Tämän tutkimuksen mukaan syntymäpaino oli suurin ja perinataalikuolleisuus pienin, kun odottavan äidin alapaine oli 70–90 mmHg.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Lääkärilehti
Healthline

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: