Sydämen rytmihäiriö tuntuu rintakehässä – tai ei missään

Sydämessä tuntuu outoa muljahtelua, rinnassa tykyttää tai sydämen lyöntejä tuntuu jäävän väliin. Sydämen rytmihäiriö ilmoittelee itsestään.

Sydämen rytmihäiriö on yleinen vaiva, joka tarkoittaa poikkeamaa sydämen rytmissä. Sydämen normaali rytmi eli sinusrytmi määräytyy sydämen oikeassa eteisessä olevan tahdistinsolmukkeen lähettämästä sähköimpulssista. Sen seurauksena sydämen eteiset supistuvat ja työntävät veren kammioihin.

Sekunnin murto-osan kuluttua sähköimpulssi etenee kammioihin. Niiden supistus työntää veren oikeasta kammiosta keuhkoihin ja vasemmasta kammiosta muuhun elimistöön aortan kautta.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Rytmihäiriö on kohtauksittaista

On normaalia, että ponnistellessa syke kiihtyy ja levossa puolesta syke laskee. Rytmihäiriössä sydämen rytmi voi joko kiihtyä, hidastua tai muuttua epätasaiseksi. Tyypillistä on, että rytmihäiriö on kohtauksittaista.

Joskus ihminen ei edes huomaa rytmihäiriötä. Usein se kuitenkin aiheuttaa erilaisia oireita:

 • Sydän tuntuu muljahtelevan.
 • Sydämen lyöntejä tuntuu jäävän väliin.
 • Sydämen rytmi tuntuu epäsäännölliseltä.
 • Sydän tuntuu tykyttävän.

Vakavassa tapauksessa oireet ovat huomattavammat:

 • hengenahdistus
 • rintakipu
 • tajunnan menetys

Elämä rytmihäiriön kanssa

Rytmihäiriöiden vaikutus muuhun elämään riippuu pitkälti siitä, onko sydän muuten terve. Koska rytmihäiriöiden syyt ja taustat ovat erilaisia, myös esimerkiksi liikuntaan liittyvät suositukset vaihtelevat.

On tärkeää keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siitä, miten erilaisia sydämen rytmihäiriöitä kannattaa arjen toiminnassaan huomioida.

Joitakin rytmihäiriöille altistavia tekijöitä on tunnistettu ja niitä rytmihäiriöitä saavan on syytä välttää:

 • stressi
 • runsas kahvin nauttiminen
 • runsas alkoholin nauttiminen
 • liiallinen valvominen
EKG sydänfilmi sydämen rytmihäiriöstä.
Sydänfilmi eli EKG paljastaa sydämen rytmihäiriön, jos EKG otetaan rytmihäiriön aikana.

Milloin rytmihäiriön vuoksi lääkäriin?

Se, pitäisikö rytmihäiriön vuoksi lähteä heti lääkäriin, riippuu tilanteesta. Jos kysymys on uudesta rytmihäiriöstä, lääkäriin pitää lähteä heti, jos rytmihäiriö aiheuttaa

 • rintakipua
 • voimattomuutta
 • pyörrytystä.

Jos oireina on vain epäsäännöllinen tai liian tiheä rytmi, voi tilannetta seurata kotona muutaman tunnin ajan.

Rytmihäiriön laadun selvittämiseksi olisi tärkeä päästä ottamaan sydänfilmi eli sydämen sähkökäyrä EKG rytmihäiriön aikana. Silloin EKG:stä voidaan heti saada selville, mikä rytmihäiriö on tarkalleen ottaen kyseessä. Jos rytmihäiriö ei ilmene EKG-mittauksen aikana, voidaan tehdä vuorokauden mittainen tutkimus kannettavalla laitteella, joka ottaa sydänfilmin koko ajalta.

Parhaat verenpainemittarit osaavat myös erottaa verenpainemittauksen aikana rytmihäiriöt. Esimerkiksi Apteq Q5-verenpainemittari tunnistaa yleisesti rytmihäiriön. Lisäksi se osaa erottaa rytmihäiriöistä lisälyönnit ja eteisvärinän.

Joka tapauksessa rytmihäiriön tyyppi ja syy on aiheellista selvittää sekä tutkia sydämen rakenne. Rytmihäiriöiden taustalta voi löytyä jokin sydämen sairaus, jonka hoito on syytä aloittaa.

Rytmihäiriöitä on useita eri tyyppejä:

Sydämen lisälyönnit on yleisin rytmihäiriö

Tavallisin rytmihäiriöiden tyyppi on sydämen lisälyönnit. Sen syynä on, että sähköimpulssi lähtee muulta sydämestä kuin sydämen eteisen seinämässä olevasta tahdistimesta eli sinussolmukkeesta.

Lisälyönnit ovat yleensä vaarattomia eikä niiden syytä löydetä. Lisälyönnit voivat johtua

 • runsaasta kahvinjuonnista
 • runsaasta alkoholin juomisesta
 • valvomisesta
 • tupakoimisesta

Nämä kaikki lisäävät stressihormonien määrää verenkierrossa ja verenkiertoelimistön säätelyjärjestelmässä, jolloin lisälyönnit tuntuvat muljahduksina rinnassa.

Nainen mittaa verenpainetta ja etsii rytmihäiriötä.
Parhaat verenpainemittarit tunnistavat sydämen rytmihäiriöt ja erottavat lisälyönnit sekä eteisvärinän.

Eteisvärinä eli flimmeri

Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin sairaalahoitoa vaativa sydämen rytmihäiriö.

Eteisvärinä alkaa yleistyä 60 ikävuoden jälkeen, ja yli 75-vuotiaista yksi kymmenestä sairastaa sitä pystyvästi tai saa eteisvärinäkohtauksia.

Eteisvärinä johtuu siitä, kun sydämen eteinen supistuu eri tahdissa kuin kammio. Eteisen supistumistahti on paljon kammiota tiheämpi.

Eteisvärinä ei ole lähtökohtaisesti hengenvaarallinen, mutta pitkään jatkuessaan se voi aiheuttaa verihyytymiä sydämeen. Nämä verihyytymät voivat lähteä liikkeelle ja aiheuttaa aivoissa aivohalvauksen.

Eteisvärinän oireet vaihtelevat. Ajoittain ilmenevän eteisvärinän oireita voivat olla:

 • ahdistava olo
 • huimaus
 • suorituskyvyn heikkeneminen
 • rintakivut
 • virtsan esityksen lisääntyminen

Tiheälyöntiset rytmihäiriöt eli takykardiat

Erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä ihmisillä voi olla sydämen tiheälyöntisyyttä aiheuttavaa rytmihäiriötä. Sen taustalla on yleensä sydämen sykettä määrittelevässä sähköisessä toiminnassa oleva häiriö.

Tiheälyöntisen rytmihäiriön seurauksena syke voi kohtauksittain nousta 140–220 kertaan minuutissa. Tavallisimmin kohtauksia tulee vain muutama vuodessa, mutta joillakin kohtaukset ovat varsin säännöllisiä.

Yleensä kohtaukset alkavat äkillisesti ja päättyvät myös äkillisesti. Oireina voi olla tykytyksen lisäksi ahdistusta sydänalassa, huimaus ja huono olo.

Jos sydän on muuten terve, tällainen rytmihäiriö ei ole hengenvaarallinen. Se kuitenkin häiritsee sydämen pumppaustoimintaa.

Hitaat rytmihäiriöt

Hitaissa rytmihäiriöissä erityisesti iäkkäillä ihmisillä syke on levossa alle 60 ja oireina on siitä johtuvaa voimattomuutta ja taipumusta pyörtyillä.

Syynä on usein varsinkin iäkkäillä henkilöillä sydämen eteisen seinämässä sijaitsevan tahdistinsolmukkeen heikentynyt toiminta. Toinen yleinen syy on, että sähköimpulssi siirtyy vajavaisesti sydämen eteisistä kammioihin. Näissä tilanteissa tarvitaan sydämentahdistinta.

Myös sydän- ja verenpainelääkkeitä käytetyt beetasalpaajat voivat olla sydämen sykkeen liiallisen hidastumisen takana. Silloin hoitona on beetasalpaajien annoksen pienentäminen.

Terveillä nuorilla ja varsinkin kuntourheilijoilla syke voi laskea levossa jopa 40:een minuutissa oireita aiheuttamatta. Tällöin kysymys ei ole sairaudesta.

MIes pitää rintakehästä rytmihäiriön aikana.
Jos sydämen rytmihäiriö tuntuu rintakipuna, täytyy lääkäriin lähteä heti.

Kammiovärinä

Vakavin ja äkillisimmin seurauksia aiheuttava sydämen rytmihäiriö on kammiovärinä.

Siinä sydämen kammiot värisevät tehottomasta. Sydänlihas ei supistu normaalisti, eikä veri enää kierrä. Usein kammiovärinää edeltää kammiotiheälyöntisyys eli kammiotakykardia.

Sydänlihas ei supistu normaalisti, eikä veri enää kierrä.

Kammiovärinä johtaa tajuttomuuteen. Pulssia ei tunnu ja ihminen on eloton. Rintakehän paineluelvytystä tai painelu-puhalluselvytystä tarvitaan ambulanssin tuloon saakka. Myös defibrillaattori voi sähköisellä rytminsiirrolla auttaa.

Suomessa kammiovärinään kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä, yleisimmin 45–75 vuoden iässä.

Sydämen haarakatkos

Sydämen haarakatkos ei itsessään aiheuta oireita. Siksi sitä ei voi havaita itse, vaan se todetaan EKG-mittauksessa.

Sydämen haarakatkos johtuu siitä, että sydämen kammioiden supistumista ohjaavassa sähköimpulssissa on johtumishäiriö. Se aiheuttaa harvoin merkittävää haittaa sydämen pumppaustoiminnalle tai sydämen terveydelle.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Terveyskylä
Sydänliitto

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: