Verenpaineen vaihtelu – Mistä heittelevä verenpaine johtuu?

Verenpaine on jatkuva veren virtaukseen liittyvä ilmiö, mikä tekee sen mittaamisesta haasteellista. Verenpaine ei yleensä tunnu ihmisen elimistössä, vaan se täytyy selvittää mittaamalla. Verenpaineelle on määritelty seuraavat raja-arvot:

 • Ihanteellinen 120/80 mmHg
 • Normaali alle 130/85 mmHg
 • Tyydyttävä/välttävä 130-139/85-89 mmHg
 • Kohonnut yli 140/90 mmHg

Verenpaine ei kuitenkaan pysy päivän mittaan samalla tasolla. Suonensisäiset suorat verenpaineen mittaustutkimukset ovat osoittaneet, että yläpaine voi normaalisti heitellä vuorokauden aikana jopa 50–60 mmHg mittausympäristön ja ihmisen fyysisen ja psyykkisen tilan mukaisesti.

Suuret vaihtelut kuvastavat yleensä valtimoiden jäykistymistä, samoin suuri yläpaineen ja alapaineen välinen ero. Heittelevä verenpaine vaikeuttaa kohonneen verenpaineen havaitsemista ja hoitoa.

Ero yön, aamun, keskipäivän ja illan mittaustulosten välillä voi olla kymmeniä elohopeamillimetrejä. Tyypillisesti verenpaine vaihtelee seuraavalla tavalla:

 • Yöllä verenpaine on matala.
 • Aamupäivällä verenpaine alkaa nousta.
 • Korkeimmillaan verenpaine on usein iltapäivän ensi tunteina.
 • Iltaa kohden verenpaine laskee.

Neljästä päivästä viikkoon kestävä kotiseurantajakso tehdään juuri verenpaineen vaihtelun selvittämiseksi. Seurantajaksolla verenpaine mitataan kahdesta kolmeen kertaan vuorokaudessa.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Mittaustapahtuma vaikuttaa tulokseen

Itse verenpaineen mittaustapahtumakin vaikuttaa mittaustulokseen. Laadukkaalla mittarilla saatuun lukemaan voi luottaa, kunhan mittaustapa on muuttumaton.

Verenpaine on tärkeää mitata aina samalla tavalla, jotta mittaustapa tai sen aikaiset tapahtumat eivät vääristä mittaustulosta.

 • Odota viisi minuuttia rauhallisesti verenpainemittarin mansetti käydessä ennen mittausta.
 • Mittaa verenpaine aina samassa asennossa.
 • Mittaa verenpaine aina samasta kädestä. Yleisesti nykyisin suositellaan verenpaineen mittaamista vasemmasta kädestä.
 • Tee mittaus miellyttävässä sisälämpötilassa, ei liian kylmässä tai kuumassa.
 • Pidä huoli, että olkavarsi on sydämen tasolla.
 • Pidä käsivarsi tuettuna pöytään.
 • Aseta jalat rennosti vierekkäin. Esimerkiksi ristissä toisen polven päällä oleva jalka estää verenkiertoa ja voi nostaa verenpainetta 5–10 mittausyksikköä.
 • Pysy mittauksen aikana aina hiljaa ja liikkumatta.
 • Jos vahingossa liikahdat tai säikähdät mittauksen aikana, voit hylätä mittaustuloksen. Apteq-verenpainemittari ilmaisee, jos kehon liike on häirinnyt mittausta.

Monella ensimmäisen mittauskerran tulos on hieman korkeampi kuin seuraavien mittausten tulos. Tätä tulostakaan ei pidä jättää pois keskiarvosta – todennäköisesti tällainen henkilö reagoi verenpaineellaan muissakin tilanteissa.

Vaihtelevan erenpaineen mittausta.
Vakioidut mittausolosuhteet vaikuttavat siihen, että tulokset ovat mahdollisimman luotettavia.

Verenpaine voi heitellä mittaajan mukaan

Myös verenpaineen mittaajalla on merkitystä. Valkotakki-ilmiö tai -hypertensio on monelle tuttu termi. Se tarkoittaa sitä, että kun terveydenhuollon henkilöstö – hoitaja tai lääkäri – mittaa verenpaineen, mittaustulos on kotimittausta suurempi.

Käänteinen ilmiö on vähemmän tunnettu: piilevä kohonnut verenpaine eli piilevä hypertensio. Siinä vastaanoton ulkopuolella verenpaine on kohonnut, mutta vastaanotolla verenpainelukemat ovat alle 140/90 mmHg.

Syinä voi olla esimerkiksi elintavat, lääkkeiden käyttö tai uniapnea. Piilevän kohonneen verenpaineen aiheuttama tautiriski on sama kuin vakiintuneen kohonneen verenpaineen. Se voi kuitenkin jäädä huomaamatta ja hoitamatta, jos verenpainetta ei mitata kotioloissa.

Korkea verenpaine aamulla

Normaalisti verenpaine on aamulla matala, sillä tyypillisesti verenpaine laskee yön aikana. Aamulla mitattu korkea verenpaine on merkki siitä, että verenpaine on korkea yöllä.

Tähän kannattaa suhtautua vakavasti, sillä korkea yöllinen verenpaine on vaarallista ja erityisen merkittävä sydän- ja verisuonitautien syy. Valtimoidenkin pitäisi saada levätä yöllä.                                                        

Nainen sauvakävelee rantatiellä.
Liikunta nostaa verenpainetta hetkellisesti, mutta laskee sitä pitkässä juoksussa.

Liikunta vaikuttaa verenpaineeseen

Liikunnalla on kahdensuuntaista vaikutusta verenpaineeseen.

Liikunta nostaa suorituksen aikana ja heti sen jälkeen sekä verenpainetta että sykettä. Mitä rasittavampaa liikunta on, sitä korkeammaksi verenpaine nousee. Erityisesti pinnistykset ja hengityksen pidättely kohottavat verenpainetta hetkellisesti hyvinkin korkeaksi.

Säännöllinen liikunta alentaa verenpainetta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

Liikuntasuorituksen aikana nousevasta verenpaineesta ei tarvitse huolestua. Säännöllinen liikunta alentaa verenpainetta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

Runsas ateria laskee verenpainetta

Myös ruokailu vaikuttaa verenpaineeseen. Runsas ateria alentaa verenpainetta 2–4 tunnin kuluttua ruokailusta, sillä veri siirtyy ruoansulatuselimistöön.

Verenpainetta puolestaan nostavat hieman kahvinjuonti ja tupakointi. Alkoholinkäyttö ensin laskee verenpainetta ja sen jälkeen nostaa sitä. Mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suuremman muutoksen sen verenpaineeseen aiheuttaa.

Tunteet ja elämäntilanteet heiluttavat verenpainetta

Ihmisen tunteet ovat yksi verenpainetta heittelevä tekijä. Esimerkiksi suuttuminen tai hermostuminen voivat nostaa yläpainetta useita kymmeniä yksiköitä ja verenpaine voi pysyä pitkään korkealla.

Myös stressi tai intensiivinen ajatustyö nostavat verenpainetta. Osa ihmisistä reagoi voimakkaasti ympäristön erilaisiin stressitekijöihin. Syynä voi olla sympaattisen hermoston voimakkaampi reaktiivisuus ja tämä johtaa myös huomattaviin verenpaineen vaihteluihin.

Mies raivoaa ratissa.
Suuttuminen nostaa verenpaineen tilapäisesti korkealle.

Heittelevä verenpaine kannattaa selvittää

Jos verenpaine heittelee hyvin suuresti, sitä voidaan selvittää vuorokauden mittaisella seurannalla. Sen aikana automaattinen laite mittaa verenpaineen 15 minuutin tai puolen tunnin välein. Mittaus tehdään ihmisen normaalissa elinympäristössä.

Tutkimuksia on tehty myös siten, että potilaan verenpainetta on mitattu kääntöpöydällä pysty- ja makuuasennossa jatkuvasti, yleensä kahdessa puolen tunnin kestoisessa mittausjaksossa. Tällöin muun muassa verenpaineen heittely ovat tulleet paremmin esiin.

Tällainen tutkimus on osoittanut, ettei ole tavatonta, että yläpaine vaihtelee yli 20 mmHg ja alapaine 15 mmHg mittauksen aikana. Tällaiset vaihtelut eivät välttämättä käy ilmi yksittäisissä mittauksissa.

Verenpaineen heittely ilmentää riskejä

Verenpaineen suuri vaihtelu ei ole vaaratonta. Viime vuosina tehty tutkimus osoitti, että kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun kylmälle altistuessa talvella.

Verenpaineen suuri vaihtelu ei ole vaaratonta.

Tämä kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten esiintymistä.

Tutkijat arvioivat taustalla olevan sen, että huomattava verenpaineen vaihtelu johtuu voimakkaammasta sympaattisen hermoston reaktiivisuudesta. Tällöin henkilö reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristön stressitekijöihin.

Vaikutus havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta.

Jos kotimittauksessa huomaa selkeitä ja suuria verenpaineen vaihteluita, joille ei löydy selvää syytä, on syytä keskustella asiasta oman lääkärin kanssa.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Lähteet
Duodecim Terveyskirjasto
Potilaan lääkärilehti
Lääkärilehti

Jaa tämä artikkeli: