Liian alhainen verenpaine – voiko sellaista olla?

Liian alhainen verenpaine voi olla todellinen ongelma. Näin on erityisesti iäkkäiden kohdalla.

Matala verenpaine määritellään lukemiksi, jotka yläpaineen osalta alittavat 100 mmHg ja alapaineen osalta 60 mmHg. Terveelle, nuorelle ja oireettomalle henkilölle 100 mmHg:n ja sitä alempi yläpaine ei yleensä ole ongelma.

Suomessa iäkkäille kuitenkin suositellaan, että verenpaineen yläarvon tulisi olla vähintään 110 mmHg ja ala-arvo vähintään 70 mmHg. Iäkkäillä liian matalan verenpaineen syynä on usein jokin verisuonten tai sydämen sairaus.

Tutkimustuloksia tarkastelemalla voi huomata, että liian alhaisella verenpaineella voi olla monenlaisia seurauksia.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Matala alapaine ei ole pelkästään hyvä asia

Yleisesti ottaen alhaista verenpainetta pidetään hyvänä ja terveyttä edistävänä asiana. Pari laajaa tutkimusta on kuitenkin osoittanut, että liian alhainen alapaine ei ole terveydelle hyväksi.

Ongelmana on, ettei matala alapaine aiheuta mitään oireita, joten sitä ei välttämättä huomata.

Tutkimuksissa huomattiin, että niillä henkilöillä, joiden alapaine oli 60–69 mmHg, oli sydämessä kaksinkertainen määrä vaurioita kuin heillä, joiden alapaine oli 80–89 mmHg. Alemmilla alapaineilla näytti olevan myös yhteys sydäntaudin riskin ja yleisen kuolleisuuden kasvuun.

Toisen tutkimuksen mukaan sekä korkeasta yläpaineesta (yli 140 mmHg) että matalasta verenpaineesta (alle 120/70 mmHg) aiheutui sydänpotilaille korkeampi riski:

  • sydänkohtauksiin
  • sairaalahoitoon johtavaan sydämen vajaatoimintaan tai
  • kuolemaan seuraavan viiden vuoden aikana

Tämän tutkimuksen mukaan optimaalisin verenpaine on 120–139/70–79 mmHg. Tutkimus perustui lähes 23 000:n vakaata sepelvaltimotautia ja verenpainetautia potevan henkilön viiden vuoden seurantaan.

Tutkimusryhmä suosittaakin noudattamaan varovaisuutta sepelvaltimotautipotilaiden verenpaineen alentamishoidossa.

Verenpaineen mittausta.
Koska lukemia ei todennäköisesti tunnista olosta, kannattaa verenpaine mitata säännöllisesti.

Liian alhainen verenpaine voi nostaa dementiariskiä

Tutkimuksissa on jo pidemmän aikaan löydetty yhteys keski-iässä koholla olevan verenpaineen ja aivoverenkiertosairauden aiheuttaman muistisairauden välillä.

Kohonneen verenpaineen ja Alzheimerin taudin välillä on myös todettu olevan yhteys. Tämän yhteyden mekanismia vasta kuitenkin tutkitaan eikä sitä tunneta vielä kovin hyvin.

Uudemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet myös sen, että liian alhaisella verenpaineella on myös yhteys suurempaan dementiariskiin. Syytä tähän ei osata vielä määritellä.

Liian alhaisella verenpaineella on yhteys suurempaan dementiariskiin.

Esimerkiksi 24 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa kävi ilmi, että epänormaalin matala verenpaine liittyi sairastumisriskiin erityisesti alle 74-vuotiailla. Samoin alhaisesta verenpaineesta kärsivät olivat muita alttiimpia kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiselle, joka oli lievempää kuin dementia.

Dementiariskin suurenemista todettiin heillä, joiden verenpaine oli korkea keski-iässä, mutta joiden verenpaine laski tutkimuksen aikana epänormaalin matalaksi (alle 90/60 mmHg).

Liitännäissairaudet osasyyllisiä?

Korealaistutkimuksessa puolestaan todettiin, että alhainen verenpaine sekä korkea verenpaine olivat molemmat riskejä sekä yleisesti dementialle että todennäköiselle Alzheimerin taudille.

Riski ilmeni erityisesti henkilöillä, jotka käyttivät verenpainelääkkeitä tai joilla oli liitännäissairauksia. Tutkijat arvioivatkin, että liitännäissairauden vaikuttivat tutkimustulokseen alhaista verenpainetta potevilla.

Tutkimus perustui 4,5 miljoonan yli 60-vuotiaan henkilön viisi vuotta kestäneen seurantatietoihin.

Ehkäisee sydän- ja verisuonitautien oireita

Toisaalta joidenkin tutkimustulosten mukaan matala verenpaine on hyväksi myös yli 76-vuotiaiden terveydelle.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan alhainen verenpaine näyttäisi ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla, jotka eivät vielä ole sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin.

Yli 30 000 potilaan terveysrekisteritietoja tarkastellut tutkimus koski 40–90-vuotiaita. Nuoremmissa ikäryhmissä eroja ei havaittu, mutta yli 76-vuotiaiden kohdalla sairastumisriskit pienenivät verenpaineen alentumisen myötä.

Tutkimuksen mukaan iäkkäimmillä henkilöillä 110–129 mmHg:n systolinen verenpaine liittyi 40 prosenttia pienempään sairastumisriskiin kuin 130–139 mmHg:n verenpaine.

Iäkäs mies mittaa verenpainetta.
Erityisesti iäkkäillä ihmisillä liian matala verenpaine voi aiheuttaa useita terveysriskejä.

Liian matala verenpaine voi huipata

Yleisin iäkkään henkilön matalan verenpaineen aiheuttama riski arjessa on huimauksesta johtuva kaatuminen ja siitä seuraavat tuki- ja liikuntaelinten vammat.

Monilla verenpaine laskee seisomaan noustessa. Syynä on se, etteivät jäykistyneet valtimot ehdi sopeutumaan riittävän nopeasti asennon muuttuessa.

Tällöin kannattaa muistaa nousta rauhallisesti pystyasentoon, jotta vältytään onnettomuuksilta.

Korkea verenpaine suuri riski terveydelle

Vaikka verenpaine voi olla liian alhainen ja aiheuttaa siksi terveysriskejä, on korkea verenpaine sitä huomattavasti yleisempi riskitekijä terveydelle. Siksi jokaisen onkin erittäin tärkeää tietää omat verenpainelukemansa.

Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa jopa noin puolet miehistä ja kolmannes naisista potee korkeaa verenpainetta. Verenpainelääkitystä käyttää noin puoli miljoonaa suomalaista.

Kohonnut verenpaine rasittaa vuosien mittaan valtimoita ja sydäntä aiheuttaen valtimotaudin.

Valtimotauti puolestaan voi

  • aiheuttaa sydäninfarktin
  • aiheuttaa aivohalvauksen
  • vaurioittaa munuaisia

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim
Harvard Health Publishing

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: