Sydämen lisälyönnit ovat yleensä vaarattomia

Sydämen sykettä tahdistaa normaalisti tahdistinsolmuke eli sinussolmuke, joka sijaitsee sydämen eteisen seinämässä. Sydämen lisälyönnit eli sydämen ylimääräiset lyönnit syntyvät, kun sähköimpulssi lähtee liikkeelle muualta sydämestä.

Sydämen lisälyönnit voivat saada alkunsa:

  • eteisen seinämästä, jolloin puhutaan eteislisälyönnistä
  • kammion seinämästä, jolloin kyseessä on kammiolisälyönti

Lisälyönnit ovat varsin yleisiä, ja ne ovatkin yleisimpiä sydänperäisiä syitä hakeutua lääkäriin. Lisälyönnit lasketaan kuuluvaksi sydämen rytmihäiriöihin. Muita yleisimpiä rytmihäiriöitä ovat esimerkiksi eteisvärinä ja tiheälyöntiset sekä hitaat rytmihäiriöt.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Miltä sydämen lisälyönnit tuntuvat?

Tuntemukset sydämen lisälyönnistä vaihtelevat. Joillakin lisälyöntejä voi olla paljonkin ilman, että ne tuntuisivat ollenkaan.

Toiset voivat tuntea lisälyönnin muljahduksena rinnassa. Joissakin tapauksissa lisälyönnit voivat olla hyvin epämiellyttävän tuntuisia ja aiheuttaa pelkoa oman terveyden puolesta.

Moni tuntee lisälyöntiä seuraavan tavallista pidemmän tauon. Siksi lisälyönti voi tuntua sydämenlyönnin väliin jäämiseltä.

Joillakin lisälyöntejä voi olla paljonkin ilman, että ne tuntuisivat ollenkaan.

Sydämen lisälyöntejä voi siis olla hankala huomata ja useimmiten ne eivät aiheuta haittaa terveelle sydämelle. Sen sijaan muista sydänsairauksista kärsivän on syytä olla tarkempi myös lisälyöntien suhteen.

Hyvä apu sydämen lisälyöntien tunnistamiseen on laadukas verenpainemittari, kuten Apteq Q5 verenpainemittari, joka tunnistaa verenpaineen mittauksen yhteydessä myös lisälyönnit.

Eteislisälyönnit

Eteisen seinämästä lähtevät sähköimpulssit aiheuttavat eteislisälyöntejä. Pääasiassa eteislisälyönnit ovat vaarattomia.

On tavallista, että vuorokauden mittaisessa rytmin seurannassa löytyy lisälyöntejä. Alle 60-vuotiaalla niitä voi olla jopa satoja, ilman että tilanne on hälyttävä. Yli 60-vuotiailla lisälyöntejä voi olla sitäkin enemmän.

Mies mittaa verenpainettaan ja löytää sydämen lisälyönnit.
Laadukas verenpainemittari tunnistaa lisälyönnit verenpaineen mittauksen aikana.

Kammiolisälyönnit

Kammioperäisiä lisälyöntejä ilmenee silloin, kun sydämen ylimääräisen lyönnin aiheuttava sähköimpulssi lähtee jostakin päin sydämen kammiota.

Kammiolisälyönnit ovat pääasiassa hyvälaatuisia, kun ne esiintyvät levossa ja häviävät rasituksessa.

Lisälyöntejä voi olla runsaastikin, jopa joka toinen tai joka kolmas lyönneistä. Myös kammioperäisiä lisälyöntejä voi löytyä vuorokauden mittaisessa seurannassa jopa satoja.

Kammiolisälyönnit ovat pääasiassa hyvälaatuisia, kun ne esiintyvät levossa ja häviävät rasituksessa.

Kammiolisälyönnit voivat kuitenkin olla myös merkki sydänsairaudesta tai sellaisen seuraus. Tällaiset sydämen lisälyönnit tunnistaa siitä, että ne eivät häviä, vaan pikemminkin lisääntyvät rasituksessa.

Tässä tilanteessa on syytä selvitellä tilannetta ja lisälyöntien syytä tarkemmin.

Sydämen lisälyönnit tarvitsevat joskus hoitoa

Yleensä sydämen lisälyönnit ovat vaarattomia, eikä niitä tarvitse hoitaa. Näin on erityisesti silloin, kun sydän todetaan muuten terveeksi.

Sen sijaan elämänlaatua heikentävät lisälyönnit tarvitsevat hoitoa. Ensisijaisena lääkehoitona käytetään tavallisimmin beetasalpaaja. Jos lisälyönnit ovat säännöllisiä, myös lääkehoito on säännöllinen. Satunnaisesti ilmenevien lisälyöntien hoidossa myös beetasalpaajia käytetään tarvittaessa.

Usein sydämen lisälyönnit liittyvät joihinkin elintapoihin. Taustalla voi olla:

  • liiallinen kahvinjuonti
  • nikotiinituotteiden käyttö
  • liiallinen alkoholinkäyttö

Näissä tapauksissa kannattaa välttää lisälyöntejä aiheuttavaa ainetta. Vaarattomiksi todetut lisälyönnit vähenevät monilla tupakoinnin lopettamisen ja kahvinjuonnin vähentämisen ansiosta.

Liikunnalla ja sydämen lisälyönneillä on monitahoinen suhde. Lähtökohtaisesti liikunta on terveelle sydämelle hyväksi lisälyöntien suhteen. Kuitenkin, jos sydän on sairas, täytyy liikunnassa ottaa huomioon sen asettamat rajoitteet. Lisäksi on tärkeää pitää huolta liikunnan ja levon tasapainosta, jos lisälyöntien taustalla on ylikunto.

Myös uupumus, unenpuute ja stressi voivat aiheuttaa sydämen lisälyöntejä. Autonomisen hermoston toiminta vaikuttaa sydämen sähköiseen toimintaan, minkä vuoksi psyykkisellä kuormituksella on merkitystä.

Stressihormonit, kuten adrenaliini, kiihdyttävät sydämen toimintaa ja supistavat verisuonia, mistä seuraa pulssin ja verenpaineen nousua sekä sydämentykytyksiä.

Sydämen lisälyöntejä aiheuttava kahvikupillinen.
Kahvin nauttimista on syytä rajoittaa, jos se aiheuttaa sydämen lisälyöntejä.

Milloin lisälyöntien vuoksi lääkäriin?

Terveessä sydämessä ilmenevien lisälyöntien vuoksi ei yleensä tarvitse huolestua. Näin on erityisesti silloin, kun lisälyönteihin ei liity muita elämää haittaavia oireita.

Lääkärin hoitoon kannattaa kuitenkin hakeutua, jos lisälyöntien yhteydessä on lisäksi

  • rintakipua
  • hengenahdistusta
  • huimausta
  • tajunnanmenetystä

Myös siinä tapauksessa, että henkilöllä on aiemmin todettu sydänsairaus, myös sydämen lisälyönteihin on syytä suhtautua tarkemmin ja hakeutua herkemmin tutkimuksiin.

Lääkäri selvittää potilaan sydämen lisälyönteihin liittyvät oireet ja kuuntelee sydämen stetoskoopilla. Tarvittaessa otetaan myös sydänfilmi eli EKG sekä perusverikokeet.

Jos lisälyöntejä ei satu EKG-mittauksen aikana, voidaan tehdä pitkäaikaistutkimus, jossa sykettä seurataan esimerkiksi vuorokauden ajan.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Sydänliitto

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: