PEF-seuranta on tärkeää – tulosta taulukko avuksi

PEF-seurantaa käytetään, kun joko diagnosoidaan astmaa tai selvitetään, onko astma hoitotasapainossa.

PEF-seuranta toteutetaan säännöllisillä PEF-mittarilla toteutettavilla puhalluskokeilla. Kun seuranta tehdään astman diagnosoimiseksi, se kestää kaksi viikkoa. Hoitotasapainon seurantajakso kestää viikon ajan.

PEF-mittaus osoittaa hengityksen ulospuhalluksen voimakkuuden ja sen vaihtelun. Astmadiagnoosi perustuu puhalluskokeilla havaittuun keuhkoputkien vaihtelevaan supistumiseen.

Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen sairaus. Siinä limanmuodostus lisääntyy, limakalvo turpoaa ja värekarvatoiminta heikentyy. Tähän liittyy keuhkoputkien supistelutaipumus.

Astman tyypillisiä oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuna.

PEF-mittari

Apteq PEF-mittari

Helppokäyttöinen ja luotettava uloshengityksen huippuvirtausmittari.

Ohje PEF-mittaukseen

PEF-seuranta tarkoittaa sitä, että keuhkojen tilaa tarkastellaan tekemällä säännöllisesti puhallustestejä. Astmadiagnoosin saaneen kannattaa hankkia oma PEF-mittari, jotta hoitotasapainon seuraaminen onnistuu helposti.

Luotettavien tulosten saamiseksi on tärkeää tehdä mittaukset ohjeiden mukaisesti:

 1. Tee mittaus aina samassa asennossa, joko seisaaltaan tai istuen. Näin tulokset ovat vertailtavissa.
 2. Nollaa mittari ja pidä se vaaka-asennossa. Pidä huoli, etteivät sormet ole mittarin osoittimen tai ilma-aukkojen päällä.
 3. Pidä hyvä ryhti ja vedä keuhkot täyteen ilmaa.
 4. Aseta mittarin suukappale tiiviisti suun ja hampaiden väliin.
 5. Puhalla mittariin räjähtävän nopea, lyhyt ja mahdollisimman voimakas puhallus.
 6. Kirjaa tulos muistiin. Tee jokaisella mittauskerralla vähintään kolme peräkkäistä puhallusta. Jos kahden korkeimman tuloksen väli on yli 20 l/min, tee useampi puhallus.
 7. Kirjaa sarjan korkein arvo muistiin lomakkeelle.
Nainen ottaa astmalääkettä PEF-seurantaa varten.
Puhallusten yhteydessä otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan.

Mittaukset toteutetaan kahdesti päivässä: aamulla heti heräämisen jälkeen ja illalla. Mahdollisimman luotettavan vertailuasetelman saamiseksi mittaukset olisi hyvä tehdä aina samaan aikaan päivästä. Esimerkiksi aamulla kello 8 ja illalla kello 19.

Puhallusten yhteydessä otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan. Jos seurantaa tehdään astman diagnosointia varten, mittaus tehdään yleensä ilman hoitavaa lääkettä.

Hoitotasapainon selvittämiseksi tehtävässä seurannassa ensimmäisen puhalluskerran jälkeen otetaan keuhkoputkia avaava astmalääke. Toinen mittaussarja toteutetaan 15-20 minuuttia lääkkeenoton jälkeen.

Seurannan tärkeä osa on tehdä mittauksia myös silloin, kun astmaoireita ilmenee. Näin voi olla esimerkiksi rasituksen, allergeenialtistuksen tai yön aikana.

Lääkäri katsoo PEF-seurantalomaketta.
Lääkäri tarkistaa potilaan tekemät PEF-seurantamerkinnät.

Lomake helpottaa PEF-seurantaa

Tarkoituksenmukainen seurantalomake eli seurantataulukko on hyvä apu PEF-seurannan tueksi. Lomakkeeseen kirjataan potilaan nimi, syntymäaika, paino ja pituus.

Lomakkeessa on omat sarakkeensa seurantajakson jokaiselle päivälle sekä aamu- että iltamittauksille. Siihen saa kirjattua myös ylimääräiset mittaukset oireiden aikana.

Tuloksista määritellään päivämäärä, aika ja mittaustulos. Jos merkinnät liittyvät oireisiin, lomakkeeseen kirjataan, missä tilanteessa oireet esiintyivät.

Jokaisen puhallussarjan suurin arvo kirjataan lomakkeen kuvaajaruudukkoon esimerkiksi seuraavilla merkinnöillä:

 • ennen lääkettä x-merkillä
 • lääkkeen jälkeen o-merkillä
 • ylimääräiset puhallukset oireiden aikana kolmiolla

Potilas tekee itse lukujen mukaiset merkinnät lomakkeen ruudukkoon, mutta lääkäri tarkistaa vielä potilaan tekemät merkinnät taulukkoon merkittyjen lukujen perusteella.

Lataa tästä tulostettava lomake PEF-seurantaa varten.

PEF-seuranta työpaikalla

PEF-seurantaa tehdään myös työpaikalla. Yleensä taustalla on jokin näistä syistä:

 • Henkilö altistuu työssään astmaa aiheuttaville herkistäville aineille, kuten jauhonpölylle tai eläinpölylle, isosyanaateille tai muille herkistäville kemikaaleille.
 • Työpaikalla epäillään tai on osoitettu olevan kosteusvaurio.
 • Henkilöllä on työssä tai työpäivän aikana pahenevia astmaoireita, kuten yskää, hengenahdistusta, hengityksen vinkumista tai painon tunnetta rinnalla.

Työpaikkaseurannan pituus on neljä viikkoa. Tavoitteena on selvittää, vaihtelevatko mittaustulokset työ- ja vapaa-aikana.

Lähteet:
Käypä hoito -suositus
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Terveyskylä

Jaa tämä artikkeli: