Hoitoresistentti verenpainetauti pitää verenpaineen korkeana

Hoitoresistentti verenpainetauti tarkoittaa korkeaa verenpainetta, joka ei laske hoidosta huolimatta. Siitä käytetään myös nimityksiä hoitoon reagoimaton verenpainetauti tai hoitoresistentti hypertensio.

Hoitoresistentin verenpainetaudin tarkempi määritelmä on, että verenpaine säilyy korkeampana kuin 140/90 mmHg, vaikka käytössä on kolmen verenpainelääkkeen yhdistelmä tai mainitun verenpainetason saavuttamiseksi tarvitaan neljä verenpainelääkettä.

Verenpainetautia hoidetaan neljällä eri lääketyypillä:

 • ACE-estäjät
 • ATR-salpaajat
 • diureetit eli nesteenpoistajat
 • kalsiumkanavan salpaajat

Arviolta 20–30 prosenttia kaikista verenpainetaudeista on hoitoresistenttejä. Ilmiö korostuu heidän kohdallaan, jotka kärsivät vaikeasta hypertensiosta eli joiden verenpaine on yli 180/110 mmHg. Tällöin on erityisen tärkeää selvittää verenpainetaudin taustalla olevat elintavat ja sairaudet.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Korkea verenpaine on terveysriski

Miksi verenpaineella on merkitystä? On totta, ettei korkea verenpaine tunnu olossa yleensä ollenkaan. Se on kuitenkin taustalla monessa vakavassa terveyttä uhkaavassa tilassa.

 • Kohonnut verenpaine rasittaa valtimoita ja sydäntä vuosien mittaan aiheuttaen valtimotautia.
 • Valtimotauti voi aiheuttaa sydäninfarktin tai aivohalvauksen.
 • Vuosien mittaan ylimääräisesti rasittunut sydänlihas paksunee ja väsyy, mikä aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan.
 • Kohonnut verenpaine nostaa eteisvärinän riskin lähes kaksinkertaiseksi.
 • Jos henkilöllä on muita sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä, kohonneen verenpaineen haitat moninkertaistuvat.

Essentiaalinen eli primaarinen verenpainetauti

Verenpainetaudin syy vaikuttaa hoidon vaikuttavuuteen. Siksi verenpainetaudin tausta pyritään selvittämään, kun kohonnut verenpaine huomataan.

Itsestään syntyneestä verenpainetaudista puhutaan monella termillä:

 • essentiaalinen verenpainetauti
 • essentielli verenpainetauti
 • primaarinen verenpainetauti

Näissä tapauksissa ei siis pystytä osoittamaan varsinaista syytä, joka verenpainetaudin aiheuttaa. Usein taustalla on kuitenkin periytyviä tekijöitä, joita vahvistavat erilaiset verenpainetta nostavat elintavat.

Sekundaarinen verenpainetauti liittyy sairauteen

Hoitoresistentin verenpainetaudin syynä voi olla myös sekundaarinen verenpainetauti. Se tarkoittaa sitä, että kohonnut verenpaine johtuu jostakin sairaudesta. Useimmat korkeaa verenpainetta aiheuttavat sairaudet voidaan hoitaa. Kaikista hypertensiotapauksista noin 5–10 prosentissa syynä on jokin korkeaa verenpainetta aiheuttava sairaus.

Erilaiset munuaissairaudet ovat usein yhteydessä hypertensioon. Ne voivat olla sekä korkean verenpaineen syy että sen seuraus. Huomionarvoista on myös, että lievästikin kohonnut verenpaine nopeuttaa munuaissairauksien etenemistä.

Toinen mahdollinen sairaus sekundaarisen verenpainetaudin taustalla on suolahormonin liikatuotto. Se aiheuttaa verenpaineen kohoamista ja veren kaliumarvon laskua.

Nainen ottaa verenpainelääkkeitä.
Lääkärin määräämät verenpainelääkkeet ovat taudin hoidon kannalta tärkeitä.

Syyt hoitoresistentin verenpainetaudin taustalla

Hoitoresistentin verenpainetaudin taustalla voi olla monia eri syitä, jotka liittyvät lääkitykseen tai potilaan omaan toimintaan. Toisaalta kaikkeen ei voi itse vaikuttaa, sillä korkea ikä on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä.

Usein syynä voivat olla liian pienet lääkeannokset. Tyypillisesti kohonneen verenpaineen hoidossa yhdistetään mieluummin eri lääkkeitä pienemmällä annostuksella kuin esimerkiksi tuplataan yhden lääkkeen annostus. Tällaisessa tapauksessa lääkärin on syytä tarkistaa lääkitys ja tehdä tarvittavat muutokset.

Ongelmana voi myös olla, ettei potilas ole sitoutunut hoitoon. Käytännössä silloin potilas voi jättää lääkkeet ottamatta kokonaan tai lääkehoito voi olla vain satunnaista.

Hoitoresistenssin takana voi olla myös potilaan muuhun sairauteen tai vaivaan ottama lääkitys. Verenpainetta kohottavia lääkkeitä ja tuotteita ovat mm.:

 • särkylääkkeet
 • masennuslääkkeet
 • hormonit
 • steroidit
 • astmalääkkeet

Elintavat hoitoresistentin verenpainetaudin taustalla

Elintavoilla on suuri merkitys verenpainetautipotilaalle. Pelkkä lääkitys ei usein riitä laskemaan kohonnutta verenpainetta, vaan myös haitallisia elintapoja täytyy muuttaa hyvän hoitotuloksen saamiseksi. Usein pelkkä yksi elämäntapamuutos ei riitä, vaan täytyy huolehtia elintapojen kokonaisuudesta.

Ylipaino on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä, jotka aiheuttavat sen, ettei hoito tuota toivottua tulosta. Merkittävän ylipainoisilla henkilöillä jo 5–10 prosentin painonlasku auttaa laskemaan verenpainetta.

Vyötärölihavuudesta olisi syytä päästä eroon, sillä miehen vyötärönympäryksen pitäisi olla alle 100 ja naisen vyötärönympäryksen alle 90 senttimetriä.

Myös vähäinen liikunta selittää korkeita verenpainearvoja. Liikunta on tärkeä osa verenpainetaudin hoitoa ja tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen kevyt kestävyysliikunta laskee verenpainetta 8/5 mmHg.

Tukeva mies juoksee jouksumatolla.
Liikunta auttaa painonpudotuksessa ja sen myötä verenpaineen laskemisessa.

Ruokavalio verenpainetaudin hoidossa

Myös sillä, mitä suuhunsa pistää, on vaikutusta verenpainetaudin hoidolle. Monipuolinen, kasvisvoittoinen ruokavalio on tärkeä pohja sydänterveydelle, mutta erityisesti tietyt ainesosat voivat olla suuressa roolissa taudin hoidon onnistumiselle.

Suolalla on selkeästi verenpainetta nostava vaikutus, ja liiallinen suolan käyttö voi johtaa siihen, ettei hoidolla saada toivottuja tuloksia. Päivittäinen suolan saanti pitäisi jäädä alle 5 grammaan. Tämä vaatii yleensä muutoksia ruokavalioon.

Osa ihmisistä on erityisen herkkiä lakritsin ja salmiakin verenpainetta nostavalle vaikutukselle. Siksi niitä täytyy syödä kohtuudella tai jopa jättää kokonaan syömättä.

Korkeana pysyvä verenpaine voi olla myös liiallisen alkoholinkäytön vaikutusta. Verenpaineen ja muunkin terveyden kannalta kohtuukäyttö on suositeltavaa.

 • miehillä alle 14 ravintola-annosta/viikko
 • naisilla alle 9 ravintola-annosta/viikko

Myös stressi ja unettomuus voivat pitkittyessään vaikuttaa verenpainetta nostattavasti.

Mitä voin tehdä itse?

Verenpaineen seuraaminen kotona on hyvä tapa tarkkailla verenpainetaudin hoidon tehokkuutta. Jos lukemat pysyvät hoidosta huolimatta korkeina, kannattaa tarkastella omaa toimintaa.

 • Otanko lääkkeet ajallaan ja kuten ne on määrätty?
 • Ovatko elintapani kunnossa?
 • Toteutuuko kohdallani jokin aiemmin luetelluista yleisimmistä syistä hoitoresistenttiin verenpaineeseen?

Ikään ei kukaan voi itse vaikuttaa, mutta elintapoihin voi. Jos sydänystävällisistä elintavoista huolimatta verenpainelukemat pysyvät korkeina, täytyy lääkärin tehdä tarkempia tutkimuksia ja mahdollisesti muuttaa lääkitystä.

Lähteet:
Käyvän hoidon potilasversio
Duodecim-lehti

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: