Aneurysma eli valtimon pullistuma piilee oireettomana

Aneurysma eli valtimon pullistuma on usein salassa pysyvä uhka. Aneurysma johtuu valtimon seinämän heikkenemisen ja verenpaineen yhteisvaikutuksesta. Nämä yhdessä saavat aikaan sen, että valtimon seinämään tulee paikallinen pullistuma.

Haasteellisen aneurysmasta tekee se, että valtimon pullistuma ei lähtökohtaisesti aiheuta erityisiä oireita. Pullistuma kehittyy valtimoon eli paksuseinäiseen, verta sydämestä poispäin kuljettavaan verisuoneen.

Toinen haaste on, että koska valtimo on merkittävä verisuoni, pullistuma aiheuttaa revetessään hengenvaaran ihmiselle. On kuitenkin syytä huomata, että suurin osa aneurysmista eli valtimon laajentumista ei repeä.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Aneurysma voi sijaita eri puolilla

Valtimon pullistuma voi sijaita useassa eri paikassa ihmisen elimistössä. Ihmisellä voi olla esimerkiksi

 • rinta-aortan aneurysma
 • vatsa-aortan aneurysma
 • aivovaltimoaneurysma
 • kaulavaltimon dissekoituma

Aortta on suuri valtimo, joka alkaa sydämestä ja josta muut valtimot haarautuvat. Rinta-aortta johtaa keuhkoihin ja ylävartaloon, vatsa-aortta puolestaan vie verta sydämestä alavartalon suuntaan.

Syitä aortan ja muuallakin sijaitseviin aneurysmiin ei aina tiedetä. Useimmiten taustalla on valtimonkovettumatauti, josta käytetään myös nimitystä valtimotauti tai ateroskleroosi. Ateroskleroosi aiheuttaa verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista, jonka seurauksena veren kulku suonessa heikkenee.

Toinen merkittävä syy on valtimoiden seinämien synnynnäinen heikkous, joka aiheuttaa myös aortan seinämiin heikkoutta.

Aneurysman tyypit ja ehkäisy

Aortan aneurysmalla on kaksi tyyppiä, aortan pullistuma ja dissekoituma.

Aortan pullistumassa suonenseinämä pullistuu ulospäin. Tavallisimmin tällainen pullistuma sijaitsee vatsa-aortassa, mutta sitä esiintyy myös rintakehän alueella aortan alkupäässä.

Toinen aneurysman tyyppi on dissekoituma. Siinä suonen sisäkalvo repeää ja veri pääsen suonen seinämän kerrosten väliin. Tämä aneurysman tyyppi on harvinaisempi kuin pullistuma.

Aneurysman kehittymisen ja sen puhkeamisen ehkäisyssä on joitakin tekijöitä, joita kannattaa huomioida:

 • normaalilla tasolla oleva verenpaine
 • ei tupakointia
 • riittävä B12-vitamiinin ja foolihapon saanti
 • riittävä D-vitamiinin saanti
 • normaalipaino
 • päivittäinen liikunta
 • matalat kolesteroliarvot
 • kohtuullinen suolankäyttö
Nainen sauvakävelee
Terveelliset elintavat, kuten säännöllinen liikunta, tukevat aneurysman ennaltaehkäisyä.

Vatsa-aortan aneurysma

Vatsa-aortan aneurysma eli pullistuma on yleinen aneurysman laji. Vatsa-aortta on tavallisin paikka valtimon pullistumalle. Se on lähtökohtaisesti oireeton, joten yleisimmin vatsa-aortan aneurysma löytyy muiden vatsan alueen tutkimusten yhteydessä.

Vaikka pullistuma oireileekin harvoin, se on revetessään erittäin vaarallinen. Vatsa-aortan repeämän saaneista 70–80 prosenttia kuolee siihen.

Kyseessä on ennen kaikkea miesten vaiva, sillä miehillä vatsa-aortan pullistamaa esiintyy nelinkertaisesti naisiin verrattuna.

Lisäksi vatsa-aortan aneurysmat yleistyvät iän myötä. Niinpä yli 75-vuotiaista miehistä arviolta joka kymmenennellä on vatsa-aortan pullistuma. Iän myötä esiintyvyys nousee, koska elastinen kudos valtimoseinässä vähenee.

Tällaisia pullistumia leikataan Suomessa vuosittain noin 400 kappaletta. Leikkaukseen päädytään verisuonikirurgin arvion perusteella, jos pullistuman läpimitta on yli 4,5 senttimetriä tai pullistuma oireilee.

Aneurysman ja dissekoituman hoito

Koska aneurysma sijaitsee valtimossa, on aneurysman hoidossa tärkeää hoitaa kohonnutta verenpainetta tehokkaasti. Kohonnut verenpaine on merkittävä riskitekijä valtimon pullistuman repeämiselle. Tavoitteena on saada verenpaine normaalille tasolle, joka on alle 140/90 mmHg.

Havaittua aortan aneurysmaa seurataan harvakseltaan kaikututkimuksella, jos pullistuman koko on pienempi kuin 5–5,5 senttimetriä eikä se vaikuta kasvavan koko ajan. Sen sijaan suuremmat ja selvästi laajenevat pullistumat leikataan.

Aneurysman hoidossa on tärkeää hoitaa kohonnutta verenpainetta tehokkaasti.

Aiemmin aortan aneurysman hoidossa suosittiin suuria avoleikkauksia. Nykyisiin yhä useammin hoito toteutetaan suonensisäisenä leikkauksena: suuren valtimon kautta aortan laajentuman kohdalle asetetaan valtimon seinämää vahvistava sisäistute.

Aortan dissektoituman hoito riippuu sijainnista.

 • Aortan alkupäässä sijaitsevan dissektoituman hoitona on välitön leikkaus.
 • Aortan loppupäässä sijaitsevan dissektoituman hoitona voi olla myös tehokas verenpainelääkitys ja muu sairautta hoitava lääkitys.

Miten aneurysma oireilee?

Tavallisen aortan aneurysman haaste on, ettei se kasvaessaan pahemmin oireile. Yleensä aneurysma suurenee hiljalleen. Aortan laajentuma voi kasvaessaan aiheuttaa selkään säteilevää kipua.

Koska oireita ei ole, useimmiten vatsa-aortan pullistuma todetaan muista syistä tehdyissä tutkimuksissa, kuten kaikututkimuksessa tai muussa kuvantamistutkimuksessa.

Aortan dissekoitumassa puolestaan oireet ovat äkilliset. Kipu on voimakasta ja repivää, ja se tuntuu pääasiassa rinnan sekä selän alueella. Näissä oireissa täytyy heti hakeutua hoitoon.

Verenpainemittari miehen käsivarressa.
Verenpaineen pitäminen normaalin rajoissa on tärkeä osa aneurysman hoitoa.

Aivovaltimon pullistuma eli aivovaltimoaneurysma

Aivovaltimoaneurysma on yleisimmin pussimainen pullistama, joka sijaitsee suurten aivovaltimoiden haarakohdassa.

Myös aivovaltimon pullistuma on oireeton, ja se kehittyy yleensä aikuisiällä. Tämäkin aneurysma löydetään yleensä sattumalta muiden kuvantamistutkimusten yhteydessä.

Hoitona on pullistuman sulkeminen avoleikkauksessa klipsillä tai yhä yleisemmin valtimonsisäisesti läpivalaisussa koileilla eli platinalankasykeröllä tai stenteillä eli verkkoputkilla.

Arvioiden mukaan noin 100 000–150 000 suomalaisella on vuotamaton aivoverisuonen pullistuma. Vuosittain 700–1000 suomalaista saa lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon aivoaneurysman puhkeamisen takia.

Suomessa aivovaltimoaneurysmat puhkeavat noin kolme kertaa yleisemmin kuin muualla maailmassa, vaikka esiintyvyys ei ole tavallista suurempaa.

Tutkimuksissa onkin selvitetty, mitkä tekijät vaikuttavat pullistuman puhkeamiseen. Nykyisten arvioiden mukaan aivovaltimon puhkeamisriskiä lisäävät:

 • pullistuman koko
 • aktiivinen tupakointi
 • naissukupuoli
 • diagnosointi alle 50 vuoden ikää
 • verenpainetauti

Lisäksi on huomioitu, että joissakin suvuissa aneurysmiin on vahvempi taipumus. Suositus onkin, että jos kahdella tai useammalla lähisukulaisella on todettu aivovaltimoaneurysma, kannattaa myös kyseisen henkilöt tilanne tarkistaa.

Kaulavaltimon dissekoituma

Kaulavaltimon dissekoituma aiheuttaa sen, että valtimon sisäpinta repeää ja verta pääsee virtaamaan seinämän sisälle. Tämä aiheuttaa valtimon seinämän pullistuman, mistä seuraa joko suonen ahtautuminen tai kokonaan tukkoon meneminen.

Kun suoni ahtautuu, verenkierto aivoihin vähenee tai loppuu kokonaan, mistä voi seurata aivoinfarkti. Se onkin nuorten ja keski-ikäisten aikuisten yleisin yksittäinen aivoinfarktin syy. Tyypillisesti potilas on perusterve ja liikunnallisesti aktiivinen henkilö.

Dissekoituman oireena voi olla aivoverenkierron häiriö, pääkipua sekä lisäksi paikallista syvää kaulakipua ja Hornerin syndrooma, jossa toinen mustuainen on pieni ja silmäluomi roikkuu.

Kaulavaltimon dissekoituma hoidetaan yleensä verenohennuslääkkeillä tai veritulppia ehkäisevällä lääkkeellä.

Tutkimuksissa kaulavaltimon dissekoitumilla on havaittu yhteyksiä muun muassa korkeaan verenpaineeseen ja migreeniin.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Aivotalo.fi
Mediuutiset
Potilaan lääkärilehti

Apteq B12-vitamiini

Hyvin imeytyvää, puhdasta ja vatsaystävällistä metyylikobalamiinia.

Jaa tämä artikkeli: