Uniapnea ja korkea verenpaine ovat yleinen yhdistelmä

Heräätkö aamulla väsyneenä, vaikka takana pitäisi olla riittävä määrä unta? Oletko saanut läheisiltäsi palautetta kovaäänisestä kuorsauksestasi? Heräätkö joskus tukehtumisen tunteeseen? Entä vaivaako sinua päivänukahtelu?

Kaikkien näiden oireiden takana voi olla uniapnea. Uniapneaa sairastavalle tyypillistä on, että unen aikana hänellä on hengityskatkoksia. Hengityskatkoksia on usein ja ne kestävät vähintään 10 sekuntia. Lisäksi voi ilmetä hengityksen vaimentumia.

Hengityskatkosten taustalla on ahtaat hengitystiet. Nukkumisen aikana, kun ylähengitysteitä tukevat lihakset rentoutuvat, ahtaissa hengitysteissä sisäänhengityksen aiheuttama alipaine tukkii hetkellisesti ilman virtaamisen sisäänpäin. Tällöin syntyy hengityskatkoksia.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Uniapnean hengityskatkokset jopa yli puoli minuuttia

Hengityskatkosten mitta vaihtelee ja ne voivat kestää muutamasta sekunnista jopa yli puoleen minuuttiin.

Merkittävänä määränä pidetään sitä, kun katkokset kestävät yli 10 sekuntia ja niitä esiintyy tunnissa yli viisi kappaletta. Usein hengityskatkos päättyy korahdukseen ja nukkujan havahtumiseen. Näin unesta tulee katkonaista, mikä vaikuttaa nukkujan virkeyteen valveillaoloaikana.

Päiväaikaisen väsymyksen lisäksi uniapnea aiheuttaa myös:

 • äänekästä kuorsausta
 • ärtyneisyyttä
 • impotenssia
 • muistihäiriöitä
 • yöhikoilua
 • lisääntynyttä yöllisen virtsaamisen tarvetta
 • öisiä rytmihäiriöitä
 • aamuisia päänsärkyjä
 • torkahtelutaipumusta

Kohonneen verenpaineen ja uniapnean välillä on yhteys

Kohonneen verenpaineen ja uniapnean välillä on todettu useissa tutkimuksissa selvä yhteys.

Kohonnut verenpaine on sekä uniapnean että aivoverenkiertohäiriöiden yhteinen riskitekijä. Joitakin vuosia sitten julkaistu väitöstutkimus osoitti, että yli 90 prosentilla aivoinfarktin saaneista oli myös uniapnea.

Toisaalta uniapnea on itsenäinen riskitekijä verenpainetaudin kehittymiseen. Tutkimuksissa onkin todettu, että uniapnean hoidossa käytetty CPAP- eli ylipainelaitehoito voi alentaa verenpainetta.

Tutkimuksissa uniapneaan liittyy merkittävästi lisääntynyt verenpainetaudin riski

 • valkoihoisilla eurooppalaisilla
 • miehillä
 • erityisesti vaikeaa uniapneaa sairastavilla

Lisäksi on huomattu, että kohonneen verenpaineen ja uniapnean yhteys on vahvin nuorilla ja keski-ikäisillä ihmisillä, joilla ei ole ylipainoa.

Jos lääkehoito ei auta kohonneeseen verenpaineeseen, taustalla voikin olla uniapnea. Arviolta jopa 70 prosenttia tällaisista verenpainetautia sairastavista sairastaa myös keskivaikeaa tai vaikea-asteista uniapneaa.

Kun yöuni on levotonta, päivällä väsyttää ja osa uniapneaa potevista nukahtelee istuessaankin.

Taustalla usein ylipainoa tai rakenteellisia ongelmia

Uniapnean taustalla on valtaosassa tapauksista ylipaino. Arvioilta 50–70 prosenttia uniapneasta kärsivistä on ylipainoisia. Ylähengitysteihin kertynyt rasva ahtauttaa ilman virtausta.

Toinen merkittävä tekijä on ylähengitysteiden rakenne:

 • ahdas nenä tai nielu
 • lyhyt ja paksu kaula
 • kookkaat nielurisat

Kolmas tärkeä tekijä on alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö.

Hoitamaton uniapnea hankaloittaa elämää huomattavasti

Uniapneaa on syytä hoitaa, sillä hoitamattoman uniapnean vaikutus elämänlaatuun on merkittävä. Lisäksi se aiheuttaa monia terveysriskejä.

Ihmisen elimistön pitäisi olla unen aikana lepotilassa ja parasympaattisen hermoston vallitsevana. Uniapneassa tämä lepotila häiriintyy ja sympaattisen hermoston aktiivisuus lisääntyy.

Hoitamaton uniapnea voi aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä ongelmia:

 • verenpainetautia
 • rytmihäiriöitä
 • sydäninfarkteja
 • aivoinfarkteja
 • kognitiivisen toiminnan häiriöitä
 • muistin häiriöitä
 • diabetesta
 • metabolista oireyhtymää
 • masennusta

Tyypillistä on myös, että terveydenhuoltopalvelujen tarve kasvaa. Lisäksi vaarana on ennenaikainen kuolleisuus.

Nainen nukkuu cpap-laite kasvoillaan.
CPAP-laite ohjaa ilmateihin painetta hieman tavanomaista enemmän.

Laihdutus ja CPAP-laite auttavat monia

Jos uniapneasta kärsivällä on merkittävää ylipainoa, laihduttaminen voi helpottaa uniapneaa. Lisäksi suositellaan säännöllistä liikuntaa. Myös alkoholin ja rauhoittavien aineiden käytön vähentäminen tuo apua uniapneaan.

Usein hengitys hankaloituu erityisesti selällään nukkuessa. Siksi hoitona voi olla esimerkiksi tennispallolle sopivan taskun ompeleminen yöpuvun selkämykseen. Tennispallo tuntuu epämukavalta selän alla, ja nukkuja kääntyy mieluummin kylkiasentoon.

Jos uniapneasta kärsivällä on merkittävää ylipainoa, laihduttaminen voi helpottaa uniapneaa.

Usealla uniapneasta kärsivällä hoitona käytetään CPAP-hoitoa eli ylipainehengityshoitoa. Siinä CPAP-laite johtaa ilmateihin hieman tavanomaista enemmän painetta, mikä estää ilmateiden ahtautumisen. Käytännössä laite on kasvoille asetettava maski. Usein maskin kanssa nukkuminen vaatii harjoittelua, mutta sinnikkyys palkitaan ja maskista saatava apu motivoi käyttöä.

Maskin käyttöä suositellaan koko yön ajan. Hoidolle on tavanomaista, että mitä enemmän maskia käytetään, sitä paremmat hoitotulokset saadaan.

Lisäksi uniapneaa voidaan hoitaa nenänielun leikkauksella, jos rakenne on erittäin ahdas. Lisäksi hammaslääkärin avustuksella potilaalle voidaan valmistaa uniapneakisko. Kisko vaikuttaa leuan asentoon ja lisää hengitysteiden avaruutta, mikä helpottaa ilman kulkemista nielussa.

Uniapnean hoidon tavoitteena parempi elämänlaatu

Hoidon tavoitteena on, että oireet saadaan lievemmiksi. Monet uniapneaa sairastavat ovat työelämässä ja uniapnean hoito auttaa heitä työkyvyn säilyttämisessä.

Ylipäänsä virkeämpi olo, oireiden lievittyminen ja terveysriskien pieneneminen lisäävät elämänlaatua. Myös monen liitännäissairauden oireiden lievittyminen helpottaa elämää.

Lisäksi uniapneaan liittyvän kohonneen verenpaineen aleneminen tuo mukanaan monenlaisia terveyshyötyjä.

Lähteet:
Käypä hoito -suositus
Duodecim Terveyskirjasto
Käypä hoito -sivusto

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: