Verenpainetauti nuorella aikuisella on suuri terveysriski

Korkea verenpaine eli verenpainetauti on sairaus, jota perinteisesti on pidetty iäkkäiden ihmisten vaivana. Osittain tämä on edelleen totta, sillä tyypillisesti verenpainelukemat nousevat iän myötä valtimoiden seinämien menettäessä kimmoisuuttaan. Usein sanotaankin, että verenpaineen nousu alkaa 40 ikävuoden jälkeen.

Suomalaisten verenpainetaso on laskenut merkittävästi 1970-luvun alusta. Myönteinen kehitys on kuitenkin 2000-luvulla hidastunut. Esimerkiksi FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan edelleen noin puolella yli 30-vuotiaista suomalaisista verenpainelukemat ovat yli 140/90 mmHg.

Edellä mainitut ja sitä korkeammat lukemat tarkoittavat, että henkilöllä on kohonnut verenpaine eli verenpainetauti. Suurempi luku on systolinen eli yläpaine. Se ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana. Pienempi luku on diastolinen eli alapaine, joka ilmoittaa paineen sydämen lepovaiheen aikana.

Vaikka ikä vaikuttaa verenpainelukemiin niitä nostavasti, eivät nuoret aikuiset ole mitenkään turvassa verenpainetaudilta. Samaisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan noin neljäsosalla 30–39-vuotiaista miehistä verenpaine oli yli 140/90 mmHg. Saman ikäisistä naisista yli 140/90 mmHg:n lukema ylittyi kymmenesosalla.

Ihanteellisiin eli alle 130/85 mmHg:n lukemiin pääsi saman ikäluokan miehistä noin puolet ja naisista noin 80 prosenttia.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Mikä on nuoren verenpaineen kohoamisen taustalla?

Nuorilla kohonneen verenpaineen taustalla voi olla jokin sairaus tai vika:

 • munuaisissa
 • sydämessä
 • hormoneja tuottavissa umpieritysrauhasissa (esim. aivolisäke, kilpirauhanen tai lisämunuaisen kuorikerros)

Tällaista muusta sairaudesta johtuvaa verenpainetautia kutsutaan sekundaariseksi verenpaineen kohoamiseksi. Tällaisia tapauksia on kaikenikäisten verenpainetaudeista noin viidesosa.

Sairaudesta johtuvaa verenpaineen nousua ehkäisee ja hoitaa parhaiten perussairauden hyvä hoito.

Itsestään syntynyt eli primaarinen tai essentiaalinen verenpainetauti alkaa yleistyä nuoruudessa ja tyypillisesti sitä ilmenee suvuittain.

Essentiaalisen verenpainetaudin syntysyitä ei tiedetä tarkkaan, mutta sen arvioidaan olevan hyvin monisyinen ongelma. Esimerkiksi ylipainon, diabeteksen ja munuaissairauksien lisääntyessä verenpainetaudin riskitekijät yleistyvät.

Tiedä verenpaineesi!

Koska verenpainetauti ei kysy ikää, myös nuorten ja nuorten aikuisten kannattaisi olla perillä omista verenpainelukemistaan. Esimerkiksi muutaman vuoden välein tehty mittaus kertoo, jos lukemat alkavat osoittaa nousun merkkejä.

Sopivia paikkoja verenpaineen mitttaukseen ovat esimerkiksi työterveyshuolto tai muu käynti terveydenhuollossa. Kannattaa kuitenkin huomata, että osa ihmisistä kärsii niin kutsutusta valkotakkiverenpaineesta eli lääkärin mittaamana verenpainelukemat ovat korkeammat kuin hoitohenkilökunnan mittaamana tai itse kotona mitatessa.

Omiin tuntemuksiin ei kannata tukeutua, sillä liian korkeaksi noussut verenpaine ei tavanomaisesti aiheuta oireita. Vasta erittäin korkeat, yli 200/130 mmHg:n lukemat, tuntuvat kehossa.

Lääkäri mittaa nuoren aikuisen verenpainetta
Myös nuorten ja nuorten aikuisten kannattaa mitata tai mittauttaa verenpaineensa aika ajoin.

Verenpainetauti vaurioittaa tärkeitä elimiä

Verenpainetaudin tiedetään aiheuttavan vaurioita vuosien mittaan muun muassa

 • sydämelle
 • verisuonille
 • aivoille
 • munuaisille

Kohonnut verenpaine onkin maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Se kasvattaa kaikenikäisillä riskiä

 • kuolla sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen
 • saada eteisvärinä tai sydämen vajaatoiminta

Nuoren tai nuoren aikuisen kohonnut verenpaine on erityisen tärkeää huomata ja pyrkiä vaikuttamaan sitä alentavasti, sillä verenpainetaudin aiheuttamat riskit kasvavat, mitä pidempään verenpainetaudista on kärsinyt.

Varhain kohonnut verenpaine lisää sairastumisriskiä

Varhain ilmennyt verenpainetauti lisää riskiä aivosairauksiin myöhemmällä iällä. Vastikään julkaistu tutkimus osoittaa, että nuorena aikuisena tai keski-iässä diagnosoitu verenpainetauti kasvattaa dementian riskiä iäkkäänä.

Varhainen verenpainetauti pienentää myös aivojen tilavuutta iäkkäänä. Yhtenä syynä tähän lienee se, että korkea verenpaine vaikuttaa verisuonten toimintaan. Aivot saavat vähemmän happea ja ravinteita käyttöönsä.

Nuorena aikuisena tai keski-iässä diagnosoitu verenpainetauti kasvattaa dementian riskiä iäkkäänä

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu useista tutkimuksista. Tulokset ovat merkittäviä muun muassa sen vuoksi, että ihmisten eliniän pidetessä dementia yleistyy. Siksi korkean verenpaineen välttäminen suojaa aivoja.

Toiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jos verenpainetautiin sairastuu alle 45-vuotiaana, sydänsairauksien terveysriskit kasaantuvat. Tutkimuksessa seurattiin yli 70 000 henkilöä 6,5 vuoden ajan ja mitä nuorempana henkilön verenpainetauti oli diagnosoitu, sitä suurempi riski hänellä oli sairastua sydäntautiin.

Roskaruokaa pöydällä, taustalla ylipainoinen nainen
Elintavoilla voi vaikuttaa paljon verenpainetaudin riskiin ja sen hoitoon.

Kohonneen verenpaineen hoito elintavoilla

Vaikka verenpainetaudin tarkkoja syntysyitä ei tiedetä, tunnetaan useita keinoja joko vähentää verenpainetaudin riskiä tai alentaa kohonnutta verenpainetta.

 • Suolan käytön vähentäminen on tehokas tapa vaikuttaa verenpaineeseen. Tarkista tuotteiden suolapitoisuus ja valitse vähäsuolainen vaihtoehto. Makuaisti tottuu pian vähäsuolaisempaan ruokaan.
 • Jos sinulla on ylipainoa, pyri vähentämään sitä. Ylipaino on selkeä verenpainetaudin riskitekijä.
 • Lisää liikuntaa, erityisesti kestävyysliikuntaa. Liikunnan lisääminen auttaa myös painonhallinnassa eli tukee monella tapaa verenpaineen laskemista.
 • Vähennä alkoholin käyttöä. Runsas alkoholin juominen on yksi merkittävimmistä korkean verenpaineen riskitekijöistä.
 • Lopeta tupakointi, jos poltat.
 • Lisää kasvisten ja täysjyvätuotteiden käyttöä. Kehosi saa tarvitsemiaan vitamiineja ja hivenaineita. Kasvisten ja täysjyvätuotteiden lisääntynyt käyttö voi myös vähentää verenpaineen kannalta vahingollisempien ruoka-aineiden käyttöä.
 • Varmista, että saat tarpeeksi kaliumia ja magnesiumia.
 • Syö lakritsia ja salmiakkia vain maltillisia määriä, sillä tutkimuksissa on todettu niiden käytön nostavan verenpainetta.

Verenpainetta nostavia tekijöitä ovat myös muun muassa:

 • tulehduskipulääkkeet (Valitse mieluummin kipulääke parasetamoli kuin tulehduskipulääke kuten ibuprofeeni.)
 • hormonien käyttö, esimerkiksi ehkäisypillerit ja vaihdevuosien hormonihoito

Elintapojen tarkastelu ja niiden muuttaminen ovat verenpainetaudin ensisijainen hoitokeino. Jos elintapamuutoksilla ei saada tarpeeksi hyviä tuloksia, voi lääkäri määrätä myös verenpainelääkityksen.

Lääkityksenkään aikana ei kannata unohtaa verenpaineelle suotuisia elämäntapoja.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Uutispalvelu Duodecim
Käypä hoito -potilasversio
FinTerveys 2017 -raportti

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: