Piikki verenpaineessa seisomaan noustessa ennustaa sydänriskiä

Kohonnut verenpaine on noin kahden miljoonan suomalaisen aikuisen ongelma.

Ongelmallista se on siksi, koska kohonnut verenpaine lisää muun muassa riskiä

 • kuolla sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen
 • saada eteisvärinä
 • kärsiä sydämen vajaatoiminnasta

Kohonnut verenpaine onkin maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä vuosia vähentävä riskitekijä.

Suomessa verenpaine määritellään kohonneeksi, jos lukemat ylittävät 140/90 mmHg.

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Tiedä oma verenpaineesi

Jotta oman verenpainetasonsa tietää, kannattaa verenpainetta seurata noin viikon ajan. Kotona tehty mittaussarja antaa luotettavan tuloksen arjen verenpainetasosta.

Mittaus tehdään sekä aamuin että illoin. Kerralla tehdään 2–3 mittausta, jotka toistetaan 1–2 minuutin kuluttua edellisestä.

Mittaustulokset laitetaan muistiin joko paperille tai sähköiseen verenpaineen seurantakorttiin. Seurantakortti.fi-palvelu tarjoaa kätevän mahdollisuuden verenpaineen seurantaan. Helppokäyttöisessä verkkopalvelussa merkitään muistiin mittaustulokset ja ohjelma laskee automaattisesti keskiarvot.

Mittaustulokset on helppo joko tulostaa tai lähettää tarvittaessa sähköpostissa hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle.

Ota aikaa verenpaineen mittaukselle

Kotona mitatessa kannattaa muistaa rauhoittaa mittaustilanne ja ottaa sille tarvittava aika. Puoleen tuntiin ennen mittausta pitää välttää aktiivista liikuntaa, tupakointia tai alkoholin ja kofeiinipitoisten juomien nauttimista.

 • Asetu rauhalliseen, lämpötilaltaan miellyttävään ympäristöön.
 • Mittaa verenpaine ei-hallitsevasta kädestä eli oikeakätisillä vasemmasta ja vasenkätisillä oikeasta kädestä.
 • Laita mansetti käsivarteen ja aseta käsi lepäämään esimerkiksi pöydälle siten, että kyynärpää ja kyynärvarsi ovat sydämen tasalla.
 • Istu aloillasi selkä tuettuna 5 minuuttia.
 • Aloita mittaus. Vältä puhumista ja liikkumista mittauksen aikana.
 • Toista mittaus 1–2 minuutin kuluttua.
 • Laita mittaustulokset muistiin.

Kummasta kädestä verenpaine kannattaa mitata, riippuu tilanteesta. Toisaalta on hyvä tiedostaa mahdollinen käsivarsien välinen paine-ero, mutta tulosten vertailun mahdollistamiseksi on syytä tehdä mittaukset toistuvasti samasta käsivarresta.

Olemme käsitelleet käsivarsien välistä verenpaine-eroa tarkemmin aiemmassa artikkelissamme.

 Mies mittaa verenpainetta
Verenpaineen mittaukseen täytyy rauhoittua, jotta tulos on luotettava.

Piikki verenpaineessa voi kertoa sydänriskistä

Perinteisesti verenpaineen mittaus on suositeltu tekemään istuallaan. Uusimpien tutkimustulosten perusteella voisi kuitenkin olla hyvä tarkistaa myös se, nouseeko verenpaine huomattavasti seisomaan noustessa.

Vastikään Hypertension-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että verenpaineen piikki seisomaan noustessa osoittaa riskiä sydänperäisiin ongelmiin.

Tutkimuksessa oli mukana nuoria ja keski-ikäisiä miehiä, joilla oli lähtökohtaisesti korkea verenpaine. Kaikkiaan 17 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa huomattiin, että jos systolinen verenpaine eli yläpaine nousi seisomaan noustessa yli 6,5 mmHg, henkilöllä oli huomattavasti suurempi riski sairastua

 • sydänkohtaukseen
 • aivoinfarktiin
 • sydänperäisiin rintakipuihin
 • muihin vakaviin sydänongelmiin

Tämän perusteella tutkimuksen tekijät suosittelivatkin verenpaineen mittausta myös seisomaan nousun jälkeen, jos henkilö on nuori tai keski-ikäinen ja hänellä on korkea verenpaine. Tavoitteena on löytää suuremmassa riskissä olevat ja pyrkiä vaikuttamaan heidän sydänterveyteensä tulevaisuudessa.

Suomalaisessa hoitosuosituksissa edellä kerrottua neuvoa ei kylläkään ole.

Tutkimuksessa pohdittiin myös syytä verenpaineen piikille seisomaan nousun jälkeen ja tutkijoiden arvio oli, että taustalla voi olla tavanomaista korkeampi sympaattisen hermoston vaste.

Jos omassa verenpaineessaan tunnistaa vastaavan ilmiön, kannattaa kiinnittää erityistä huolta elintapoihin ja mahdollisesti myös pyrkiä hoitamaan kohonnutta verenpainetta lääkityksellä.

Verenpaine voi myös laskea ylös noustessa

Ylös noustessa verenpaine voi myös laskea äkillisesti. Tämä ortostaattinen hypotensio on vanhuksilla yleinen autonomisen hermoston säätelyhäiriö. Siitä kärsii arviolta kolmannes yli 70-vuotiaista.

Erityisesti jo lähtökohtaisesti matalasta verenpaineesta kärsiville henkilöille ylösnousun aiheuttama verenpaineen lasku voi aiheuttaa huimausta.

Myös tätä ilmiötä voi selvittää mittaamalla verenpainetta ensin istuen. Toisen mittauksen aika on noin 30 sekuntia ylösnousun jälkeen seisten.

Jos verenpaine laskee ylösnousun seurauksena yli 20 mmHg, huimaus todennäköisesti johtuu juuri verenpaineen muutoksesta.

Nainen pitää päätään
Huimaus penkiltä nousun jälkeen voi johtua alhaisesta verenpaineesta.

Kotikonsteja verenpaineen alentamiseen

Kohonneen verenpaineen alentaminen kannattaa. Suuri osa suomalaisista syö verenpainelääkettä ja lääkityksellä on oma paikkansa korkean verenpaineen hoidossa.

Paljon voi tehdä myös itse. Onkin tärkeää, olipa lääkitystä tai ei, pyrkiä myös elintavoilla vaikuttamaan verenpaineeseen.

 • Käytä suolaa maltillisesti. Suositus päivittäiselle suolankäytölle on alle 5 grammaa. Sekä miehillä että naisilla suositus usein ylittyy, monilla päivittäinen suolansaanti lähestyy kaksinkertaista määrää.
 • Lisää liikuntaa viikkoon. Jo puolen tunnin reipas kävely viisi kertaa viikossa auttaa, tehokkaampi liikunta vielä paremmin.
 • Vähennä ylipainoa, jos sitä on. Jo 5–10 prosentin painonlaskulla on merkitystä.
 • Vältä tupakointia.
 • Muista kohtuus alkoholin käytössä. Miehillä tämä tarkoittaa viikoittain alle 14 annosta, naisilla alle 9 annosta.
 • Tarkkaile ruokavaliotasi. Saathan tarpeeksi kuitua? Ruokavaliossa on tärkeää olla tarpeeksi kasviksia: juureksia, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja tarvitaan puoli kiloa päivässä.
 • Varmista, että saat myös riittävästi kalsiumia, kaliumia ja magnesiumia.
 • Vältä lakritsia ja salmiakkia, jotka nostavat verenpainetta jo pieninä annoksina.

Lähteet:
Tutkimustiedote
Käypä hoito -suositus
Duodecim Terveyskirjasto

APTEQ Q5
VERENPAINE-
MITTARI

Tunnistaa nopean ja helpon verenpaineenmittauksen yhteydessä rytmihäiriön sekä erottelee tarkasti eteisvärinän ja lisälyönnin.

Jaa tämä artikkeli: